Terug

26/09/2016

Complete en compacte organisatiediagnose Leidschendam-Voorburg

In 2012 is Leidschendam-Voorburg gereorganiseerd. De vraag was: is dit succesvol geweest en is de organisatie klaar voor de toekomst? Een vraag met een flinke gelaagdheid. De opdrachtgever gaf aan een organisatieonderzoek te willen op basis van feiten en met ruime aandacht voor het cultureel-antropologisch perspectief. Met een team van antropologen, bedrijfs- en bestuurskundigen ontwikkelden we een nieuwe en gedurfde aanpak en met succes!

Onze aanpak?

  • We hebben ingezet op het spreken van 10% van de 700 medewerkers; dit hebben we ruim gehaald;
  • We spraken met bestuurders en stakeholders om een beeld te krijgen van de waardering “van buiten” voor deze organisatie;
  • We analyseerden de stukken over de reorganisatie 2012 (reorganisatieplan 2012, inrichtingsplannen);
  • Ook bekeken we hoe beoogde ontwikkelingen werden gestuurd en gesteund, bijvoorbeeld met een visie-document en met organisatie-ontwikkel instrumenten;
  • Tenslotte hebben we cijfers verzameld en geanalyseerd aan de hand van benchmarkgegevens.

We hebben in een vroeg stadium met verschillende gremia onze bevindingen en analyses besproken. Dit kon in een open sfeer omdat wij nog geen conclusies hadden getrokken. We hebben de gemeente uitgedaagd scherper te zijn in de ambities en gerichter en zorgvuldiger in de aanpak. Die noodzaak konden we duidelijk maken aan de hand van voorbeelden zoals de uiteenlopende interpretaties van de ambities en de effecten van instrumenten zoals scrum en strategische personeelsplanning. Door met zoveel mensen te praten konden we erg concreet adviseren. Door de goede samenwerking werden onze aanbevelingen opgepakt voordat het definitieve rapport af was.

Kortom: een gedragen en inspirerend beeld van de organisatie dat tot directe verbeteracties leidt

 

Share:

Sylvana Rikkert

Associé

George Postma

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024