Terug

07/06/2018

De economische kracht van de Regio Zwolle

De Regio Zwolle is al jaren één van de economisch best presterende regio’s van Nederland. De ambitie is om ook de komende jaren te blijven groeien. Lysias is gevraagd om de Regio Zwolle te helpen om deze groeiambitie waar te maken. We hebben daarvoor een Werkplan Economie voor de regio opgesteld.

Hoofddoelstelling van het werkplan is de groei van het Bruto Regionaal Product en de werkgelegenheid. De ambitie is om binnen de Regio Zwolle meer dan 21.000 extra banen te realiseren. Daarnaast is de doelstelling om tot 2020 een economische groei te realiseren van 7% en een extra Bruto Regionaal Product van € 1,3 miljard.

Tot 2020 heeft de Regio Zwolle zich gecommitteerd aan de thema’s ‘Vernieuwend ondernemen’, ‘Menselijk kapitaal’ en ‘Grenzeloos ondernemen’.

  • Vernieuwend ondernemen krijgt vorm in het verder versterken van het innovatienetwerk en het ondersteunen van de open innovatiecentra rond Kunststof, Health en Agrofood.
  • Het menselijk kapitaal wordt onder meer versterkt door vraag-gestuurde onderwijsvernieuwing, 1.000 (leerwerk)plaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking en door aandacht voor het middenkader.
  • Grenzeloos ondernemen biedt onder de vlag van bijvoorbeeld Nextport kansen om nieuwe markten aan te boren. Bovendien wordt werk gemaakt van de vestiging van meer buitenlandse ondernemingen in de regio.

 

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024