Terug

31/03/2021

De eerste online tool voor culturele sector:

Culturele organisaties en creatieve makers worden vaak uitgedaagd hun waarde of bestaansrecht aan te tonen. De coronatijd heeft daar nog eens een schepje bovenop gedaan. Welke sector verdient onze steun en in welke mate? Ondanks dat de culturele sector nu dicht zit, gaat het gesprek over de impact van cultuur door. Zoals in elke discussie zijn er voor- en tegenstanders. Iedereen heeft er een mening over, maar niemand schijnt te weten wat onze culturele sector precies waard is. Heeft deze sector een toegevoegde waarde in onze samenleving en zo ja, wat dan? Of in andere woorden: wat missen we nu alles op slot zit?

Dat de culturele sector een onmisbare plek inneemt in onze samenleving, is volgens Lisan Beune, expert culturele sector en associé bij Lysias Advies, geen vraag maar een feit. Lisan heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het uitvoeren van impactmetingen. “Inmiddels hebben we er tientallen mogen doen in de culturele sector en in het sociaal domein. We zien de brede toegevoegde waarde van deze sectoren op cultureel, sociaal en economisch vlak. Dat we nog steeds discussies voeren over het belang van bijvoorbeeld creativiteit, begrijpen wij niet. Blijkbaar hebben we, ondanks alle inspanningen, nog steeds geen helder verhaal over de waarde van cultuur.”

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Lysias Advies voert impactmetingen uit aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Daarmee wordt inzicht gegeven in het bestaansrecht van een organisatie of project. Met name de grote instellingen hebben de middelen om een impactmeting te laten uitvoeren. “Daarmee krijgen we natuurlijk wel zicht op wat een grote culturele instelling voor de samenleving doet, maar we missen het totaalbeeld. Want de kleinere instellingen of de zelfstandige makers kunnen een impactmeting simpelweg niet betalen. En dat terwijl we het juist deze groepen gunnen om hun bestaansrecht aan te tonen.”

Brainstorm
Ruim een jaar geleden organiseerde Lisan daarom met wat collega’s van Lysias een brainstorm. Hoe kunnen we impactmeting laagdrempelig aanbieden? En tegelijkertijd bouwen aan een database waarin we de impact van de gehele culturele sector – van grote instelling tot zelfstandig maker – in beeld brengen? Nu, een jaar later, is het resultaat online: www.impactmeter.nl is live!


OVER DE IMPACTMETER


De IMPACTMETER van Lysias Advies maakt impact meten voor iedereen in de culturele sector toegankelijk. Op een eenvoudige manier gaan culturele instellingen en makers zelf aan de slag en maken ze kennis met de eerste stappen van impact meten. Het resultaat is inzicht in de culturele, sociale en economische waarde van een organisatie of project.

“Ik ben heel blij dat het ons gelukt is de kennis die we hebben van impactmeting te vertalen naar een simpele online tool, waarmee geïnteresseerden zelf aan de slag kunnen. Dat scheelt enorm in de kosten en daarmee maken we impactmeting voor het eerst toegankelijk voor iedereen. Voor elke gebruiker hanteren we dezelfde aanpak. Dat stelt ons in staat om aan de achterkant te bouwen aan een benchmark om zicht te krijgen om de totale waarde van onze culturele sector. Voor fondsen en overheden is het daardoor mogelijk een benchmark te laten uitvoeren voor een specifieke regio of discipline.”

De kosten voor een meting via De Impactmeter bedragen €495,- exclusief btw. Op www.impactmeter.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. Daarna volgt eerst een intakegesprek om de organisatie of maker goed op weg te helpen.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024