Terug

18/06/2020

“De impact van DOCK24 meten we nu digitaal”

Onder de noemer Dock24 begonnen in 2018 de gemeente Zwolle en maatschappelijke organisaties een unieke samenwerking rondom participatie in de stad. Nu, 2 jaar later, wilden zij weten wat de daadwerkelijke bijdrage is van deze samenwerking. Adviseurs Lisan Beune en Harm Wilzing zijn bij DOCK24 in Zwolle daarom gestart met een impactmeting. Vanwege de coronamaatregelen doen ze dit nu volledig digitaal. En dat werkt prima!

“Normaal gesproken verrichten we een paar dagen intensief veldwerk om ons helemaal onder te dompelen in de organisatie. Rondlopen in het gebouw, medewerkers en deelnemers aanspreken, op bezoek bij partners en ambassadeurs… dat moeten we nu allemaal digitaal doen en eigenlijk gaat dat heel goed.”

Met de digitale impactmeting brengen Lisan en Harm voor DOCK24 in kaart wat de toegevoegde waarde is van de organisatie in het sociaal domein en welke rol DOCK24 vervult in het maatschappelijk voorveld in de gemeente Zwolle. Om de impact van DOCK24 te kunnen meten kijken we naar de resultaten en waardering van de organisatie zelf, maar gaan we ook in gesprek met partners en andere organisaties uit het maatschappelijk voorveld.

“We vragen bijvoorbeeld in een interview aan de deelnemers wat Zwolle zou missen als DOCK24 morgen niet meer bestaat. Zo ontdekken we welke unieke positie DOCK24 vervult in het sociaal domein en waar precies de toegevoegde waarde zit, ook ten opzichte van andere soortgelijke organisaties in het veld. We hebben ervoor gekozen de (vaak kwetsbare) doelgroepen van de organisatie telefonisch te spreken. Met alle andere betrokkenen plannen we online groepssessies in.”

Door deze impactmeting kan DOCK24 richting stakeholders, zoals de gemeente en andere belanghebbenden, aantonen wat het bestaansrecht is van de organisatie. Daarmee heeft DOCK24 niet alleen een waterdicht verhaal over hun betekenis in de stad, ook kunnen ze met de aanbevelingen aan de slag om te zorgen dat de maatschappelijke impact van de organisatie in de toekomst nog groter wordt.

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024