Terug

19/01/2017

De kunst van het verbinden

‘De kunst van het verbinden’, onder deze titel bracht Kwartiermaker Geert Jansen zijn advies uit over de toekomstige inhoudelijke inrichting en de vormgeving van de samenwerking binnen de Noord-Veluwe. De belangrijkste conclusie van de Kwartiermaker is dat de bestaande vorm van samenwerking niet meer voldoet en dat de regionale samenwerking fundamenteel anders moet worden aangepakt. Lysias was secretaris van de Kwartiermaker.

Hoofdlijn conclusies
Op basis van zijn onderzoek concludeert de Kwartiermaker dat de samenwerking tussen de Noord-Veluwse gemeenten te wensen over laat. Kansen voor het gebied worden onvoldoende benut. Vergeleken met de sterke ontwikkeling van buurregio’s Zwolle, Stedendriehoek en Amersfoort, blijft de ontwikkeling van de Noord-Veluwe achter. Relatief veel jongeren en jonge gezinnen trekken weg en de toeristisch-recreatieve sector blijft in groei achter in ontwikkelingen vergeleken met andere, concurrerende, recreatieve gebieden.

Over de huidige samenwerking in het verband van de Regio Noord-Veluwe concludeert de Kwartiermaker dat de inhoudelijke basis onder de RNV-structuur de afgelopen jaren sterk is gewijzigd. De RNV-organisatie heeft zich ontwikkeld tot een topzware organisatie, die op elk niveau (strategisch, beleidsmatig en operationeel) niet meer het passende vehikel is voor opgaven van deze tijd. Daarnaast speelt veel samenwerking tussen gemeenten zich af buiten het formele verband van de regio.

Eindconclusie van de Kwartiermaker is dat de samenwerking toe is aan heroverweging en vernieuwing. Afbouw van de huidige RNV-organisatie en opbouw van een nieuwe vorm van samenwerking acht de Kwartiermaker het best passende scenario voor de toekomst.

Aanbevelingen
De Kwartiermaker formuleert in zijn eindrapport zijn aanbevelingen voor de inrichting van de nieuwe samenwerking, waarbij hij onderscheid maakt naar strategische samenwerking, beleidsmatige samenwerking en uitvoeringssamenwerking.

De Kwartiermaker adviseert te werken met een zo licht mogelijke juridische vorm van samenwerking, waarbij het primaat bij de gemeenten zelf ligt. Het model van centrumgemeente of gastheergemeente acht de Kwartiermaker als het best passend, waarbij taken en activiteiten verdeeld worden over de deelnemende gemeenten.

De Kwartiermaker beveelt ook aan een veranderproces te organiseren, waarin nadrukkelijk aandacht is voor het herwinnen van onderling vertrouwen en het organiseren van commitment, en waarmee de cultuur van samenwerken wordt verbeterd.

Rapportage kwartiermaker RNV 3.0 DEF totaal

Share:

Marcel Benard

Partner en algemeen directeur

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024