Terug

25/06/2021

De meerwaarde van VluchtelingenWerk Nederland

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Het doel van de nieuwe wet is dat vluchtelingen sneller mee gaan doen in de samenleving. Gemeenten worden onder de nieuwe wet verantwoordelijk voor de inburgering. VluchtelingenWerk Nederland is in ruim 75% van de gemeenten al een essentieel onderdeel van de sociale voorzieningen gericht op integratie van vluchtelingen. Lysias Advies deed onderzoek naar de meerwaarde van de dienstverlening voor vluchtelingen en gemeenten en de nieuwe rol voor VluchtelingenWerk Nederland als brug tussen de systeemwereld en leefwereld van vluchtelingen. Meer weten? Hiernaast vind je de rapportage.

Nieuwe inburgeringswet, nieuwe rol voor Vluchtelingenwerk

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024