Terug

21/06/2018

Deskundigheid Lysias op het gebied van energievraagstukken

Eén van de grote maatschappelijke opgaven is het vergaand verduurzamen van de energievoorziening. Een vraagstuk dat technisch en economisch is maar vooral ook  bestuurlijk en organisatorisch. Er zijn veel partijen bij betrokken, er is tijdsdruk en er is behoefte aan regie en nieuwe competenties. Dat is precies waar Lysias goed in is.

Met ingang van 2016 hebben wij ons versterkt met specialistische kennis op het gebied van energievraagstukken. Met de uitbreiding van ons team kunnen wij nog beter inspelen op de energieopgaven waar overheden, bedrijven en bewoners voor staan.

In verschillende opdrachten leveren we daaraan een bijdrage:

  • In opdracht van het IPO organiseerden wij in 2015 een werksessie om te komen tot governance afspraken binnen het programma ‘overige hernieuwbare energie’, een onderdeel van het Energieakkoord.
  • De gemeente Den Haag ondersteunen wij bij de opbouw van de programmaorganisatie rond het Haags Warmte Initiatief. Het doel is om samen met bewoners en andere partners in 2016 te beginnen met het aansluiten van gebouwen op duurzame warmtenetten en ze los te koppelen van het gasnet.
  • Omdat projectfinanciering meer dan eens een probleempunt blijkt (terwijl op zich veel middelen beschikbaar zijn) adviseren wij onder meer de Raad voor Ondernemend Nederland over de praktische inrichting van revolverende fondsen.
  • Regionaal initiatief is cruciaal voor de transitie: Lysias bekijkt voor de Topsector Energie hoe gemeenten, regio’s en provincies hieraan bijdragen, maar ook welke rol mens- en maatschappijwetenschappen kunnen spelen met hun kennis over gedrag, governance, communicatie, incentives en verdienmodellen.

 

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024