Terug

04/09/2020

Doelgericht samenwerken bij de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Flevoland

Samenwerken aan oplossingen voor de stikstofproblematiek. In Flevoland doen we dit gebiedsgericht en met alle partijen aan tafel. De basis om samen tot maatregelen te komen hierbij is begrip en vertrouwen.

Collega’s Leonie van der Kruk en Yoram Poot vervullen de rol van secretaris bij de gebiedstafels Stikstof in Flevoland. Leonie: “Een boeiende rol, zowel inhoudelijk als qua groepsproces. Er zitten mensen met elkaar aan tafel die dit niet gewend zijn, maar die elkaar echt proberen te begrijpen.”

Maandelijks komen de drie gebiedstafels bij elkaar, waarin de gemeenten, de agrarische sector, het bedrijfsleven, het waterschap, de provincie én de buurprovincies zijn vertegenwoordigd. De eerste overleggen waren vanwege de coronamaatregelen digitaal. Leonie: “Dat verliep boven verwachting goed.” Bij de laatste tafel kwamen ze, met in achtneming van de richtlijnen, fysiek bij elkaar. “Niets gaat boven elkaar echt in de ogen te kunnen kijken.”

“Tijdens de eerste overleggen hebben we het vooral gehad over de opgave en de feiten en cijfers; waar komen stikstofemissies vandaan en waar komen deposities, stoffen zoals ammoniak op de bodem of op het wateroppervlak, terecht?”, legt Leonie uit. Bij de derde bijeenkomst kwam het rapport van de commissie Remkes aan de orde. Yoram: “Voor mij is het interessant om te ervaren hoe het rapport, waar ik eerder vanuit Lysias aan heb bijgedragen, uitpakt op regionale schaal, in de praktijk. Waar in het rapport bijvoorbeeld wordt gesproken over de bufferzones – de overgangszones tussen natuur en landbouw -, zie ik in deze overleggen welke impact dat heeft op de agrarische ondernemers in dat gebied.”

Inmiddels hebben we een eerste rapportage opgeleverd. Hierin is het probleem geschetst, zijn de knelpunten benoemd, en uiteraard maatregelen voorgesteld. “Die maatregelen worden dit najaar uitgewerkt en doorgerekend, zodat we na bestuurlijke besluitvorming echt aan de slag kunnen om ook vanuit Flevoland de balans tussen economische activiteiten en natuur terug te brengen.”

Share:

Yoram Poot

Adviseur

Leonie van der Kruk

Adviseur

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023