Terug

25/05/2018

Doorbraken realiseren in hardnekkige, taaie vraagstukken

Lysias heeft, samen met het public mediation programme van de Universiteit van Amsterdam, een manier van werken ontwikkeld, die kan leiden tot een doorbraak voor ‘wicked problems’. We noemen dat ‘systemisch werken’.

Het is waarschijnlijk heel herkenbaar: een venijnig, maatschappelijk probleem waarbij veel verschillende partijen met minstens zoveel belangen betrokken zijn, maar er geen directe oplossing mogelijk lijkt. Je voelt je verantwoordelijk, maar soms lijkt het onmogelijk de impasse te doorbreken.

Venijnige vraagstukken hebben een aantal specifieke kenmerken:

 • Ze zijn niet eenduidig: verschillende betrokkenen hanteren verschillende definities van het probleem en  zien daarmee ook verschillende oplossingen;
 • De problemen laten zich zelden helemaal stoppen;
 • Problemen zijn niet door een partij op te lossen: partners zijn van elkaar afhankelijk om succes te boeken;
 • Oplossingen zijn niet ‘goed’ of ‘slecht’, hooguit beter of slechter;
 • Interventies hebben vaak onvoorziene consequenties.

Systemisch werken is werken volgens de principes van een systeem. Het centrale principe is interafhankelijkheid: elke stap of interventie die gedaan wordt in een systeem heeft een effect op het geheel. Bij systemisch werken staat de opgave centraal. Het uitgangspunt is dat een probleem niet in stukjes kan worden opgeknipt en dus ook niet in verschillende, afzonderlijke disciplines kan worden opgelost. Sterker nog, het werken vanuit ‘kokers’ verergert de problematiek. We definieerden zes werkende principes die helpen om tot een doorbraak te komen.


WERKENDE PRINCIPES VAN SYSTEMISCH WERKEN

 • het maken van een gedeelde systeemanalyse van het probleem of de problemen.
 • het opnieuw definiëren van het probleem door het te herkaderen.
 • sturen op effecten.
 • samenwerken op basis van benodigde competenties.
 • verantwoording afleggen in verhalende vorm.
 • permanent en gestructureerd leren.

Wilt u ook ervaren wat systemisch werken voor uw organisatie of in uw werkgebied kan doen?

Onze ervaringen en kennis bundelden we in een boekje. Bestel het door een mail met uw gegevens te sturen. Ook ontwikkelden we een leergang.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024