Terug

22/02/2023

Doorontwikkeling governance Groningen Seaports (GSP)

Lysias heeft een routekaart opgesteld  voor een toekomstbestendige governance van Groningen Seaports (GSP). Op verzoek van de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta en de Provincie Groningen hebben de betrokken adviseurs uiteengezet voor welke keuzes de overheden de komende periode staan. Doel van de routekaart is om te komen tot een vorm die passend is bij de ambities en doorontwikkeling van Groningen Seaports NV en een vorm die tegelijkertijd recht doet aan de rol en positie van de betrokken partijen.

Intussen is het rapport toegelicht en openbaar. Het rapport kun je downloaden naast dit bericht en ook terugvinden op de websites van de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, de Provincie Groningen en Groningen Seaports NV.

De huidige governance (zo ontstaan na de verzelfstandiging in 2014) van GSP is die van een gemeenschappelijke regeling (een zogenaamde gemengde regeling) als 100% aandeelhouder van de overheids NV; Groningen Seaports NV. De tijden en omstandigheden zijn sindsdien flink veranderd; een herijking met perspectief (mede op basis van eerder opgestelde rapporten) is gewenst.

Meer weten over gemeentelijke samenwerking en governance? Jeroen Schutz, Rob Tutert en Frank Burkels gaan graag met je in gesprek.

Downloads

Routekaart governance Groningen Seaports

Share:

Meer inzichten

Identiteit en de provincie: verschillen in Nederland
Opinieartikel van Yoram Poot
12/03/2023
Brede welvaart als organisatievraagstuk
Beleidskader en aanleiding voor anders organiseren
06/03/2023
Integriteitsonderzoeken werpen licht op de kwestie
Helderheid bieden, recht doen aan de situatie en leren
06/03/2023