Terug

26/06/2018

Doorontwikkeling Innovatiebeleid Twente

Lysias treedt op als strategisch procesmanager voor de provincie Overijssel en de Regio Twente. Onze opdracht is te komen tot een doorontwikkeling van het regionale innovatiebeleid, zowel op inhoud als qua bestuurlijke organisatie. We doorlopen dit proces in nauwe samenwerking met de relevante overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemers.

Tijdens het proces staat de opgave centraal: wat moet er gebeuren, wat wil je bereiken en vervolgens: wie zijn daarin betrokken, hoe en waar vindt besluitvorming plaats en waar moet wat gebeuren? We herijken het bestaande innovatiebeleid met een team bestaand uit de provincie, regio, IPT en Kennispark. Vervolgens gaan we op basis van de inhoud werken aan een systeem van besturing waarin heldere rol- en taakverdeling tussen overheden onderling en tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven wordt afgesproken.

We werken toe naar een gedragen, volgende stap in het innovatiebeleid.

Share:

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023