Terug

02/11/2021

Doorontwikkeling zelforganisatie GGD Noord- en Oost-Gelderland

Veel organisatie hebben de afgelopen jaren vormen van zelforganisatie in hun wijze van werken en organiseren ingevoerd. Stapsgewijs wordt dan gewerkt aan een andere balans tussen sturing en zelforganisatie. Ofwel: nieuwe vormen van sturing (minder hiërarchisch, meer via koers en principes) en meer zelforganisatie (ruimte voor professionals om zelf en samen hun werk te organiseren, met meer mandaat en decentrale besluitvorming).

Lysias begeleidde GGD Noord- en Oost-Gelderland bij de doorontwikkeling van zelforganisatie, onder meer via een evaluatie van de samenwerking tussen de bedrijfsvoeringsteams en ‘de lijn’ en het herpositioneren van de interne adviseurs.

Meer weten over innovatieve vormen van toekomstbestendig organiseren? Frank Burkels en Marcel Benard gaan graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Samenwerken, besturen en toezicht houden
Advies over governance van Verbeter Breda
30/05/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Lysias denkt graag met u mee
10/05/2023
‘Scheiding wordt duur en ingewikkeld’
Onderzoek naar ontvlechten en fuseren/herindelen
03/05/2023