Terug

02/11/2021

Doorontwikkeling zelforganisatie GGD Noord- en Oost-Gelderland

Veel organisatie hebben de afgelopen jaren vormen van zelforganisatie in hun wijze van werken en organiseren ingevoerd. Stapsgewijs wordt dan gewerkt aan een andere balans tussen sturing en zelforganisatie. Ofwel: nieuwe vormen van sturing (minder hiërarchisch, meer via koers en principes) en meer zelforganisatie (ruimte voor professionals om zelf en samen hun werk te organiseren, met meer mandaat en decentrale besluitvorming).

Lysias begeleidde GGD Noord- en Oost-Gelderland bij de doorontwikkeling van zelforganisatie, onder meer via een evaluatie van de samenwerking tussen de bedrijfsvoeringsteams en ‘de lijn’ en het herpositioneren van de interne adviseurs.

Meer weten over innovatieve vormen van toekomstbestendig organiseren? Frank Burkels en Marcel Benard gaan graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Door met elkaar in gesprek te gaan komen de achterliggende beweegredenen van medewerkers écht naar boven
Samen leren en opveren
04/12/2023
Balans tussen de drie grote transities op de Noordzee; energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie.
Samen de schouders eronder zetten!
30/11/2023
Doorpakken op wonen en zorg voor ouderen
De tijd van agenderen is voorbij
21/11/2023