Terug

02/11/2021

Doorontwikkeling zelforganisatie GGD Noord- en Oost-Gelderland

Veel organisatie hebben de afgelopen jaren vormen van zelforganisatie in hun wijze van werken en organiseren ingevoerd. Stapsgewijs wordt dan gewerkt aan een andere balans tussen sturing en zelforganisatie. Ofwel: nieuwe vormen van sturing (minder hiërarchisch, meer via koers en principes) en meer zelforganisatie (ruimte voor professionals om zelf en samen hun werk te organiseren, met meer mandaat en decentrale besluitvorming).

Lysias begeleidde GGD Noord- en Oost-Gelderland bij de doorontwikkeling van zelforganisatie, onder meer via een evaluatie van de samenwerking tussen de bedrijfsvoeringsteams en ‘de lijn’ en het herpositioneren van de interne adviseurs.

Meer weten over innovatieve vormen van toekomstbestendig organiseren? Frank Burkels en Marcel Benard gaan graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024