Terug

21/11/2023

Doorpakken op wonen en zorg voor ouderen

De dubbele vergrijzing, de crisis op de woningmarkt, oplopende wachtlijsten voor het verpleeghuis en een arbeidsmarkt waarin 1 op de 3 in de zorg zou moeten werken als we zaken niet gezamenlijk anders aan gaan pakken… Op het dossier van wonen en zorg voor ouderen is héél veel te doen en moet ook snel doorgepakt worden. Lysias draagt al jaren zijn steentje hieraan bij. Vanaf medio 2019 als kwartiermaker van de Taskforce Wonen en Zorg en sinds begin 2020 als inhoudelijk secretaris van diezelfde Taskforce, tot die in het voorjaar van 2023 werd opgevolgd door het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen. Heleen Stigter vormt samen met Bibian Bevers het secretariaat van het Aanjaagteam, terwijl Lobke van Meijel als een van de regio-adviseurs lokaal de handschoen oppakt.

In januari 2020 ging de Taskforce Wonen en Zorg van start met uitvoeren van het werkplan dat Lysias samen met de leden van de Taskforce en de ambtelijk betrokkenen had

voorbereid. Eén van de ambities van de Taskforce was om de noodzaak van aanpak van het woonzorgvraagstuk voor ouderen bij alle partijen onder de aandacht te brengen en gemeenten uit te dagen hierop de regie te pakken, bijvoorbeeld door het opstellen van een woonzorgvisie. De positie van de Taskforce was hierbij bijzonder. De ministeries van VWS en BZK, de koepelorganisaties van gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties (VNG, Aedes en ActiZ) en later ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zaten samen aan een tafel waar de opgave centraal stond en waar niet gelobbyd werd. Gesprekken, bijeenkomsten en interventies tussen Taskforceleden, met ambassadeur-bestuurders door heel het land en met betrokken partijen hebben geleid tot mooie initiatieven, concrete voorbeelden van nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen en tools om partijen te helpen de opgave op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan een handreiking voor het schrijven van een woonzorgvisie, maar ook een subsidieregeling voor ontmoetingsruimtes. De Taskforce werd al snel een begrip.

Jarenlange inzet van de Taskforce en lokale en regionale partijen die aan de lat staan voor wonen en zorg hebben hun vruchten afgeworpen en de aanpak van de  opgave verder gebracht. Daarnaast is er met de komst van de Rijksprogramma’s WOZO en ‘Wonen en zorg voor ouderen’ meer sturing gekomen op de totstandkoming van voldoende ouderenhuisvesting. Daarom heeft de Taskforce zijn inzet begin dit jaar beëindigd. Maar het maken van afspraken over ouderenhuisvesting en het doorzetten van die afspraken in concrete projecten gaan niet vanzelf. Daarom is er nu het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen. Het Aanjaagteam neemt een faciliterende, verbindende rol aan en opereert als buitenboordmotor om partijen te stimuleren om in actie te komen. Het Aanjaagteam is onafhankelijk en inspireert partners om toe te werken naar een fysieke ruimte waar gemeenschapsvorming hoog in het vaandel staat en waarin zorg anders geleverd gaat worden. Want ouderen verdienen een passende woning in een fijne leefomgeving waar ze kunnen blijven wonen, ook als ze intensieve zorg nodig hebben.

Adviseurs Heleen Stigter en Bibian Bevers treden op als secretaris van het Aanjaagteam. Zij zijn rechterhand van de bestuurlijk aanjager van het Aanjaagteam, ondersteunen de bestuurlijke leden, sparren met adviseurs in de regio’s, beheren het ambassadeursnetwerk en zijn spin in het web voor allerlei betrokkenen. Lobke van Meijel is actief als een van de adviseurs in het land. Zij legt lokaal de verbinding tussen partijen, ondersteunt in diverse regio’s in Gelderland en Utrecht de ambassadeurs van het Aanjaagteam en draagt bij om tot commitment op de woonzorgopgave te komen.

Meer weten over ons werk voor het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen? Neem dan contact op met Heleen, Bibian of Lobke.

Share:

Bibian Bevers

Adviseur

Lobke van Meijel

Adviseur

Heleen Stigter

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024