Terug

15/02/2024

Educatie Nationaal Park Nieuw Land

Het Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) is het jongste Nationaal Park van Nederland, waarin verschillende partijen samenwerken. Een belangrijk doel van het Nationaal Park is dat bezoekers en leerlingen het gebied zo goed mogelijk beleven, waarderen en begrijpen door het aanbieden van educatie. Lysias advies heeft, in opdracht van Stichting Stad & Natuur Almere, de partners geholpen bij het creëren van een integrale aanpak om dit doel te realiseren.  

 

Annemieke van der Zijden en Jos Poeder hebben samen met Stichting Stad & Natuur Almere en de partners een impuls gegeven aan educatie in en rond het park. Ter uitwerking van de eerder vastgestelde educatiestrategie, is in co-creatie met alle partners een strategisch programmeringsplan educatie opgesteld. Daarnaast zijn in Lelystad de eerste bouwstenen gelegd voor de duurzame ontwikkeling en borging van natuureducatie in Lelystad.  

 

De partners kunnen beide producten gebruiken voor de doorontwikkeling van het park en de ontwikkeling en uitvoering van educatief aanbod. Zo zorgen zij er samen voor dat dit unieke park bekend én toegankelijk is voor iedereen, en dat bezoekers de natuur en haar schoonheid leren waarderen. Want waar je van houdt, daar wil je voor zorgen.  

 

Wil je meer weten over het Nationaal Park Nieuw Land, kijk dan op  

Nationaal Park Nieuw Land | Nationaal Park Nieuw Land. Meer over Stichting Stad & Natuur vind je op Stad & Natuur | Stad & Natuur (stadennatuur.nl) 

 

Share:

Annemieke van der Zijden

Adviseur

Jos Poeder

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024