Terug

23/04/2022

Eemsdelta zet koers

Op 1 januari 2021 was de nieuwe gemeente Eemsdelta een feit. Na een intensief herindelingstraject in Corona-tijd startte de gemeente voortvarend. Naast de focus op dienstverlening aan inwoners en andere belanghebbenden werd direct ingezet op de organisatieontwikkeling onder de noemer ‘Eemsdelta zet koers’.

Lysias begeleidde gemeente Eemsdelta en de concerndirectie bij de vormgeving, organisatie en coördinatie van de activiteiten die voortvloeiden uit het organisatieontwikkeltraject, waaronder een organisatieonderzoek, de uitwerking van het dienstverleningsconcept, de verbinding met de implementatie van de Omgevingswet, de organisatie van bijeenkomsten voor bestuur, directie en management en de visualisatie van het traject via een routekaart.

Meer weten over vernieuwende vormen van toekomstbestendig organiseren en samenwerken? Frank Burkels gaat graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024