Terug

07/06/2018

Een monitor voor het sociaal domein

Sinds 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO, de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet. In het kader van deze decentralisaties is het van groot belang de gemeenteraad goed te informeren. De gemeente Almere laat hiervoor, in opdracht van de gemeenteraad, een monitor ontwikkelen.

In het ontwikkelingsstadium van de monitor denkt Lysias mee en geven we feedback op de manier waarop de monitor opgezet en ontworpen wordt.

In een aantal sessies doordenken we samen met betrokken ambtenaren en externe partijen de kernvragen achter de monitor:

  • Welke informatie is wel en niet relevant voor de gemeenteraad?
  • Hoe wordt onderscheid gemaakt tussen sturingsinformatie en informatie die nodig is om verantwoording af te leggen?
  • Wat is de relatie tussen de geformuleerde maatschappelijke effecten en de individuele projecten en activiteiten?
  • En wat is de rol en bijdrage van de externe partners?

 

Share:

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023