Terug

19/06/2018

Een prachtige kans voor Twente

In 2014 is Twente Safety & Security (TS&S) als samenwerkingsverband gestart. In samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen is de ambitie uitgesproken om in Twente – en met name rond Twente Airport – een (inter)nationaal Safety & Security Cluster te bouwen. Lysias is samen met Qanbridge gevraagd om de ontwikkeling naar een S&S‑cluster in Twente te versnellen.

Twente is een van de drie partners die uitvoering geeft aan de Nationale Innovatieagenda Veiligheid (NIAV). De Twentse ambitie wordt gedeeld door het Topteam onder leiding van Aad Veenman dat is ingesteld door de provincie en de gemeente Enschede voor het versterken van het bedrijven-en kenniscluster advanced materials en advanced manufacturing in Twente. In Twente is sprake van een concentratie van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van Safety & Security. Daarnaast beschikt Twente over een andere belangrijke asset: Twente Airport en de Twente Safety campus, waar ruimte en accommodatie is om veiligheidsconcepten te testen, waar opleiding- en trainingsfaciliteiten zijn en waar de Riskfactory staat.

Lysias heeft samen met Qanbridge de opdracht gekregen de ontwikkeling naar een S&S‑cluster in Twente te versnellen. Dat doen we door waarde-proposities te ontwikkelen waarbij we lopende initiatieven in de regio verder opwaarderen en vertalen naar een concrete maatschappelijke en bedrijfsmatige businesscase.

Onze inzet heeft geleid tot het aanbrengen van focus op een aantal kansrijke waarde-proposities. De meest in het oog springende daarvan is het ontwikkelen van het (inter)nationaal onderzoeks-, ontwikkel-, test- en trainingscentrum voor drone-applicaties en drone-sajet& security op Twente Airport. Alle relevante partijen in Twente hebben zich achter dit initiatief geschaard. Deze sector heeft het in zich om uit te groeien tot een economische drager van betekenis voor Twente en Nederland. De komende maanden wordt verder gewerkt aan agendering en het maken van de businesscase. Daarnaast zijn we bezig om de sturing en governance verder in te regelen, gericht op het concreet en structureel (ver)binden van overheden, ondernemers en kennisinstellingen aan de vorming van het cluster.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024