Terug

25/05/2018

Effectieve inburgering en integratie

Wat werkt echt bij arbeidsparticipatie van statushouders? Lees hier onze whitepapers.

De komst van statushouders stelt de Nederlandse gemeenten voor grote uitdagingen. Lysias Advies adviseerde en assisteerde. Zo waren we in een gemeente actief voor de realisatie van een locatie waar huisvesting, werk en opleiding samen kwamen. Verder schreven we mee aan een visie op arbeidsparticipatie voor Vluchtelingenwerk Nederland. Maar langzamerhand wordt duidelijk dat daadwerkelijke arbeidsparticipatie van statushouders een hardnekkig vraagstuk is. Hoe krijgen we statushouders daadwerkelijk aan het werk? Lysias Advies besloot dit voorjaar op eigen initiatief een verkenning uit te voeren naar effectief beleid en best practices op het gebied van integratie, inburgering en arbeidsparticipatie. Hier leest u onze bevindingen in drie whitepapers:

• Bureaucratische wirwar rondom statushouders. Wie neemt de regie in inburgering en integratie?
• Integratie en inburgering van statushouders: vijf best practices van gemeenten.
• Vijf praktische tips naar effectieve inburgering. Welke effectieve maatregelen zitten in de gereedschapskist?

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op: 033 464 70 70 of info@lysias.wp-backup.nl

 

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024