Terug

07/09/2017

Energieneutraal als het nieuwe normaal

In een jaar tijd is in de Drechtsteden de regionale energiestrategie ontwikkeld: ‘Energieneutraal voor 2050’. Lysias heeft dit proces ondersteund en deelnemers helpen inzien dat werken vanuit kansen en collectief eigenbelang de manier is om iedereen ook echt mee te krijgen.

Met het doel van energieneutraal in 2050 is de regio Drechtsteden één van de pilotregio’s binnen het landelijke samenwerkingsprogramma regionale energiestrategieën. Jos Benner van Lysias heeft dit proces gedurende een jaar ondersteund als programmamanager. Hij is enthousiast over de prettige medewerking en de behaalde resultaten. In de afgelopen periode is het volgende bereikt:

  • De opgave scherp in beeld en eigenaarschap bij stakeholders: Snel en helder proces om te komen tot scherpe afbakening van de opgave, direct aan de slag met maatregelen die zeker noodzakelijk zijn en met veranderen routines.
  • Extra slagkracht: Door de regionale strategie in een bredere context te plaatsen en deze te verbinden met andere dossiers zoals de regionale Woonvisie, Groeistrategie, Logistieke Agenda en de Omgevingsvisie. Zo worden op meerdere dossiers tegelijkertijd samenhangende resultaten geboekt.
  • Investeringen met ‘toekomstwaarde’: De energietransitie biedt een toekomstperspectief waarmee zekerheid wordt geboden dat geïnvesteerd wordt in zaken die toekomstbestendig zijn.

De strategie laat zien dat de Regio Drechtsteden veel van de energietransitie binnen de regio kan en wil waarmaken. Voorwaarde is wel dat er het nodige verandert in wet- en regelgeving, zodat duidelijk wordt dat fossiele oplossingen geen alternatief meer zijn.

Meer informatie over de energiestrategie van Drechtsteden is hier te vinden.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024