Terug

07/09/2017

Energieneutraal als het nieuwe normaal

In een jaar tijd is in de Drechtsteden de regionale energiestrategie ontwikkeld: ‘Energieneutraal voor 2050’. Lysias heeft dit proces ondersteund en deelnemers helpen inzien dat werken vanuit kansen en collectief eigenbelang de manier is om iedereen ook echt mee te krijgen.

Met het doel van energieneutraal in 2050 is de regio Drechtsteden één van de pilotregio’s binnen het landelijke samenwerkingsprogramma regionale energiestrategieën. Jos Benner van Lysias heeft dit proces gedurende een jaar ondersteund als programmamanager. Hij is enthousiast over de prettige medewerking en de behaalde resultaten. In de afgelopen periode is het volgende bereikt:

  • De opgave scherp in beeld en eigenaarschap bij stakeholders: Snel en helder proces om te komen tot scherpe afbakening van de opgave, direct aan de slag met maatregelen die zeker noodzakelijk zijn en met veranderen routines.
  • Extra slagkracht: Door de regionale strategie in een bredere context te plaatsen en deze te verbinden met andere dossiers zoals de regionale Woonvisie, Groeistrategie, Logistieke Agenda en de Omgevingsvisie. Zo worden op meerdere dossiers tegelijkertijd samenhangende resultaten geboekt.
  • Investeringen met ‘toekomstwaarde’: De energietransitie biedt een toekomstperspectief waarmee zekerheid wordt geboden dat geïnvesteerd wordt in zaken die toekomstbestendig zijn.

De strategie laat zien dat de Regio Drechtsteden veel van de energietransitie binnen de regio kan en wil waarmaken. Voorwaarde is wel dat er het nodige verandert in wet- en regelgeving, zodat duidelijk wordt dat fossiele oplossingen geen alternatief meer zijn.

Meer informatie over de energiestrategie van Drechtsteden is hier te vinden.

Share:

Meer inzichten

Door met elkaar in gesprek te gaan komen de achterliggende beweegredenen van medewerkers écht naar boven
Samen leren en opveren
04/12/2023
Balans tussen de drie grote transities op de Noordzee; energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie.
Samen de schouders eronder zetten!
30/11/2023
Doorpakken op wonen en zorg voor ouderen
De tijd van agenderen is voorbij
21/11/2023