Terug

19/10/2016

Energiestrategie Drechtsteden

De Regio Drechtsteden is pilotregio in de nationale deal rond regionale energiestrategie van drie ministeries (EZ, IenM en BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Voor het eerst gaat het over alle soorten energiegebruik en alle partijen die daarbij betrokken zijn. Doel is energieneutraliteit in 2050. Lysias helpt dit proces goed op gang te brengen en het een succes te maken.

Energieneutraal zijn in 2050 is een pittige opgave. Zeker voor een regio als de Drechtsteden, met relatief dichte bebouwing, veel diensten, industrie, transport en een ruim vertegenwoordigde maritieme sector. Onze rol is het mobiliseren en betrekken van alle partijen zodat de opgave gerealiseerd wordt op een wijze die tegelijk bijdraagt aan de economische en sociale kracht van de regio. Dat doen we door de problematiek helder in kaart te brengen en door de partijen, kansen en middelen beter met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat focus en staan alle ‘neuzen’ één kant op.

De strategie, voor korte en lange termijn, komt zo echt tot stand vanuit bedrijven, instellingen, reders, burgerinitiatieven, overheden, waterschappen, netbeheerder, omgevingsdienst en andere partijen gezamenlijk. We zorgen voor een structuur waar deze actoren elkaar maximaal steunen en ze waar nodig samen steun verkrijgen, van bijvoorbeeld het Rijk. Hierdoor komt het onderwerp ook serieus op de agenda bij de werkgevers, installateurs, financiers en het management van de overheden zelf, ook buiten de energie- en duurzaamheidshoek.

Bekijk hier de website

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024