Terug

02/11/2018

Energietransitie: spanning tussen ambitie en realisatie

Bijna een jaar is gewerkt aan een klimaatakkoord. Zonder veel resultaat. Al jaren wordt gesproken over meer interbestuurlijke samenwerking. Zonder veel resultaat. Via regionale energiestrategieën moeten de lokale overheden meer aan zet komen. Ook dat leidt amper tot resultaat. Zo verspillen we veel tijd en geld. Hoe kan dat, terwijl alle betrokkenen zo overtuigd zijn van het belang?

De gedachte samen aan de slag te gaan is goed. Wat niet goed gaat, is dat nationaal zaken worden besproken die regionaal spelen, zonder goed te luisteren naar eerdere ervaringen en naar wat de regio’s vragen. En waar wel nationale vraagstukken spelen, zoals multinationale bedrijven en zware industrie, wordt weinig voortgang geboekt omdat daar belangen verder reiken dan alleen Nederland. Kortom, er wordt in de meeste gevallen gewerkt op een fundament dat labiel is. Dan kom je niet ver. En ook het bouwproces zelf kan in de meeste gevallen veel beter.

Om tot echte transitie te komen, is leiderschap nodig en samenwerking op basis van ‘gedeeld eigenaarschap’ en een goed gestuurd proces. Daarmee bedoelen we dat niet de overheid bepaalt wat er moet gebeuren, maar dat lokale belanghebbenden meebepalen wat de doelen zijn en welke acties nodig zijn om die te realiseren. Voor deze partijen is dan duidelijk wat hun eigen belang is om mee te doen. Dat kan de toekomst van (klein)kinderen zijn. Maar ook meer wooncomfort tegen lagere kosten. Of een betere luchtkwaliteit. Of doorstroming op de weg. Onze aanpak leidt tot herkenbare doelen en vergroot sterk de kans dat ieder mee gaat doen. De overheid moet hier ruimte voor bieden en aan bijdragen. Daarbij moeten overheden en betrokken partijen de beste mensen inzetten, met de juiste competenties; niet alleen energie-experts en technische specialisten, maar ook sociale wetenschappers, verbinders en regionale boegbeelden die wat voor elkaar kunnen krijgen.

Gedeeld eigenaarschap met de overheid als aanjager is de oplossing. Dat vereist een fundamenteel andere benadering, anders schakelen tussen het politieke bestuur en de ambtelijke organisatie en inzet van de juiste competenties. Een kerncompetentie van Lysias is om alle betrokken partijen hierbij te helpen, te inspireren en in actie te krijgen. Daarvoor zorgen we samen voor een solide fundament en een doordacht bouwproces. Zo bereiken we meer en sneller resultaat, tegen minder kosten.

Zie voor meer informatie hier de whitepaper.

Share:

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024