Terug

21/06/2018

EU cofinanciering: de cruciale katalysator

Op het snijvlak van markt en overheid ontstaan in 2013 vanuit het EFRO programma nieuwe kansen voor beleid rond innovatie, duurzame energie, gebiedsontwikkeling en natuur. Nieuwe kansen, nieuw budget en een nieuw instrumentarium. Kansrijke ontwikkelingen, maar er zijn ook belangrijke spelregels aan de orde.

Lysias kent als staatssteunexpert deze spelregels en is graag uw adviseur voor het verzilveren van nieuwe kansen.

Europese cofinanciering biedt voor decentrale overheden de mogelijkheid dat er vier financieringsbronnen beschikbaar komen voor eigen beleidsdoelen. Cofinanciering met privaat geld, nationaal geld, Europees geld en aanvullende financiering van de Europese Investeringsbank (EIB) kan voor een substantiële groei van het regionale financieringsvolume zorgen. Decentrale overheden zullen nieuwe Europese financiering uit de EFRO middelen hard nodig hebben om echt een succes te maken van revolverend financieren. Provincies wensen behoud van vermogen, marktpartijen vragen rendement. Doel is dat overheden en financiële partijen samen goede fondsen opzetten, waar bedrijven en particulieren gunstige financiering kunnen krijgen voor meer innovatie, energiebesparing of bijvoorbeeld duurzame energie. Daarbij kunnen de EFRO-middelen inzet gebruikt worden als strategische financiële hefboom in de fondsen. Revolverende instrumenten (zoals zachte leningen, garanties en participaties) zitten organisatorisch best ingewikkeld in elkaar. Ze vergen een stevige mindshift in de uitvoering en controle van beleid. Ook is het zeker niet geschikt voor alle soorten beleidsambities. Maar we zien ook grote kansen en effectieve voorbeelden uit het buitenland.

Share:

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023