Terug

21/06/2018

EU cofinanciering: de cruciale katalysator

Op het snijvlak van markt en overheid ontstaan in 2013 vanuit het EFRO programma nieuwe kansen voor beleid rond innovatie, duurzame energie, gebiedsontwikkeling en natuur. Nieuwe kansen, nieuw budget en een nieuw instrumentarium. Kansrijke ontwikkelingen, maar er zijn ook belangrijke spelregels aan de orde.

Lysias kent als staatssteunexpert deze spelregels en is graag uw adviseur voor het verzilveren van nieuwe kansen.

Europese cofinanciering biedt voor decentrale overheden de mogelijkheid dat er vier financieringsbronnen beschikbaar komen voor eigen beleidsdoelen. Cofinanciering met privaat geld, nationaal geld, Europees geld en aanvullende financiering van de Europese Investeringsbank (EIB) kan voor een substantiële groei van het regionale financieringsvolume zorgen. Decentrale overheden zullen nieuwe Europese financiering uit de EFRO middelen hard nodig hebben om echt een succes te maken van revolverend financieren. Provincies wensen behoud van vermogen, marktpartijen vragen rendement. Doel is dat overheden en financiële partijen samen goede fondsen opzetten, waar bedrijven en particulieren gunstige financiering kunnen krijgen voor meer innovatie, energiebesparing of bijvoorbeeld duurzame energie. Daarbij kunnen de EFRO-middelen inzet gebruikt worden als strategische financiële hefboom in de fondsen. Revolverende instrumenten (zoals zachte leningen, garanties en participaties) zitten organisatorisch best ingewikkeld in elkaar. Ze vergen een stevige mindshift in de uitvoering en controle van beleid. Ook is het zeker niet geschikt voor alle soorten beleidsambities. Maar we zien ook grote kansen en effectieve voorbeelden uit het buitenland.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024