Terug

24/02/2021

Europese fondsen

Het maximaal benutten van de financiële mogelijkheden die Europa ons biedt, wie wil dat niet? Toch blijkt het in de praktijk best lastig om Europese financieringsbronnen aan te boren voor je beleid. Vaak zijn de portefeuilles economie, klimaat en Europa van elkaar gescheiden, of is er in publieke organisaties niet voldoende kennis over de mogelijkheden om geldstromen te bundelen of ‘werk met werk’ te maken. De verwachte complexiteit schrikt af, en kansen blijven onbenut. Dat is zonde! Er is veel meer mogelijk dan je denkt, als je vooraf goed nadenkt over de mogelijkheden en met de juiste mensen in gesprek gaat.

Lysias helpt daarbij. We zetten strategische samenwerkingen op. Nemen onze kennis en praktijkervaring over Europese subsidies mee, en koppelen deze aan onze deskundigheid over revolverend financieren en staatssteun. We adviseren over de strategie, uitvoering en toepassing van Europese subsidies. We helpen bij voorlichting en we voeren onafhankelijke evaluaties uit. Collega’s Leonie van der Kruk en Melvin Könings brengen jarenlange ervaring mee op dit onderwerp en staan klaar om aan de slag te gaan.

Een voorbeeld? Bekijk:
Lysias Webinar REACT EU-programma 

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024