Terug

14/03/2024

Evaluatie aanpak vierde tranche Regio Deals

In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk als partners samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio (de brede welvaart) te vergroten. Lysias evalueerde in 2023 het proces van voorlichting en indiening van de voorstellen in de vierde tranche.

In het proces van voorlichting en indiening van de voorstellen heeft Lysias gekeken naar de webinar, de regionale Regio Deal-dagen, de websites met informatie, het aanvraagformulier en natuurlijk de begeleiding van dealmakers in de regio door het ministerie van BZK en het Rijk.

De resultaten van de evaluatie zijn positief: over het algemeen leveren de evenementen, websites en begeleiding een positieve bijdrage aan het proces van voorlichting en indiening. Zo waarderen de regio’s én het Rijk de interactie tijdens de Regio Deal-dagen en de regio’s waarderen het dat de dagen verspreid over het land zijn georganiseerd. Ook was het voor regio’s helder bij wie ze terecht konden om hun vragen te stellen.

Het aanvraagformulier behoeft aandacht, blijkt uit de evaluatie. Zo sloot het onvoldoende aan bij de verwachtingen en de wensen van regio’s en was in een aantal gevallen onduidelijkheid over de gewenste mate van concreetheid. Lysias heeft geadviseerd om regio’s meer ruimte te geven in de aanvraag en helder te zijn over het gebruik van bijlagen.

Share:

Carla de Rie

Partner

Catheel Pino

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024