Terug

14/03/2024

Evaluatie aanpak vierde tranche Regio Deals

In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk als partners samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio (de brede welvaart) te vergroten. Lysias evalueerde in 2023 het proces van voorlichting en indiening van de voorstellen in de vierde tranche.

In het proces van voorlichting en indiening van de voorstellen heeft Lysias gekeken naar de webinar, de regionale Regio Deal-dagen, de websites met informatie, het aanvraagformulier en natuurlijk de begeleiding van dealmakers in de regio door het ministerie van BZK en het Rijk.

De resultaten van de evaluatie zijn positief: over het algemeen leveren de evenementen, websites en begeleiding een positieve bijdrage aan het proces van voorlichting en indiening. Zo waarderen de regio’s én het Rijk de interactie tijdens de Regio Deal-dagen en de regio’s waarderen het dat de dagen verspreid over het land zijn georganiseerd. Ook was het voor regio’s helder bij wie ze terecht konden om hun vragen te stellen.

Het aanvraagformulier behoeft aandacht, blijkt uit de evaluatie. Zo sloot het onvoldoende aan bij de verwachtingen en de wensen van regio’s en was in een aantal gevallen onduidelijkheid over de gewenste mate van concreetheid. Lysias heeft geadviseerd om regio’s meer ruimte te geven in de aanvraag en helder te zijn over het gebruik van bijlagen.

Share:

Carla de Rie

Partner

Catheel Pino

Adviseur

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024