Terug

27/09/2023

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen

In opdracht van de MBO Raad heeft Lysias Advies een evaluatie uitgevoerd van het onderzoeksinstrument ‘Het echte studiesucces’. Dit instrument is bedoeld om de ervaring van alumni te gebruiken om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren.

De MBO Raad wilde weten hoe het instrument in de praktijk functioneert, of het zijn oorspronkelijke bedoeling dient en wat de ervaringen van scholen zijn. De vraag was ook of het instrument op termijn een gedegen benchmark oplevert, waarmee scholen de ontwikkeling van hun alumnibeleid kunnen vergelijken met dat van anderen.

Via een documentenstudie, individuele gesprekken met betrokken partijen en een survey onder mbo-scholen is informatie opgehaald. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd aan een klankbordgroep van bestuurders van mbo-scholen. Hier zijn ook drie toekomstscenario’s besproken.

Op basis van de conclusies van het onderzoek en de klankbordbijeenkomst met bestuurders hebben wij de MBO Raad geadviseerd om de inzet van ‘Het echte studiesucces’ te blijven faciliteren en de verwachting rondom benchlearning bij te stellen.

 

Share:

Yoram Poot

Adviseur

Esther Slinkman

Associé

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024