Terug

27/09/2023

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen

In opdracht van de MBO Raad heeft Lysias Advies een evaluatie uitgevoerd van het onderzoeksinstrument ‘Het echte studiesucces’. Dit instrument is bedoeld om de ervaring van alumni te gebruiken om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren.

De MBO Raad wilde weten hoe het instrument in de praktijk functioneert, of het zijn oorspronkelijke bedoeling dient en wat de ervaringen van scholen zijn. De vraag was ook of het instrument op termijn een gedegen benchmark oplevert, waarmee scholen de ontwikkeling van hun alumnibeleid kunnen vergelijken met dat van anderen.

Via een documentenstudie, individuele gesprekken met betrokken partijen en een survey onder mbo-scholen is informatie opgehaald. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd aan een klankbordgroep van bestuurders van mbo-scholen. Hier zijn ook drie toekomstscenario’s besproken.

Op basis van de conclusies van het onderzoek en de klankbordbijeenkomst met bestuurders hebben wij de MBO Raad geadviseerd om de inzet van ‘Het echte studiesucces’ te blijven faciliteren en de verwachting rondom benchlearning bij te stellen.

 

Share:

Yoram Poot

Adviseur

Esther Slinkman

Associé

Meer inzichten

Door met elkaar in gesprek te gaan komen de achterliggende beweegredenen van medewerkers écht naar boven
Samen leren en opveren
04/12/2023
Balans tussen de drie grote transities op de Noordzee; energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie.
Samen de schouders eronder zetten!
30/11/2023
Doorpakken op wonen en zorg voor ouderen
De tijd van agenderen is voorbij
21/11/2023