Terug

07/09/2016

Evaluatie bouwproces Stedelijk Museum Amsterdam

Op 8 november 2013 presenteerde de ‘Evaluatiecommissie Bouwproces Stedelijk Museum Amsterdam’ haar eindrapport ‘Hang naar verstilling, Drang naar spektakel’. Voorzitter Wim Deetman vormde samen met de Delftse hoogleraren Ernst ten Heuvelhof en Hans Wamelink de onafhankelijke evaluatiecommissie. Lysias was secretaris van deze commissie.

De commissie concludeert in haar eindrapport dat het nieuwe Stedelijk Museum aansluit bij de geformuleerde ambities en voldoet aan de gestelde (kwaliteits)eisen. De realisatie van het nieuwe Stedelijk Museum:

  • nam 23 jaar in beslag en de bouwtijd verdubbelde;
  • viel netto € 15,3 miljoen (13%) hoger uit dan geraamd bij de bouwstart in 2007;
  • zorgde ervoor dat het museumgebouw aan de Paulus Potterstraat met ruim achtenhalf jaar ‘onnodig lang’ gesloten was en dat had nadelige effecten.

Het eindrapport biedt een feitelijke, chronologische beschrijving van het bouwproces, mede in relatie tot exploitatie, beheer en onderhoud van het museum, en gaat in op de doorlooptijd van het bouwproces. De commissie formuleert in het eindrapport de conclusies en aanbevelingen, gericht op het trekken van lessen voor toekomstige bouwprocessen.

Share:

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023