Terug

07/09/2016

Evaluatie bouwproces Stedelijk Museum Amsterdam

Op 8 november 2013 presenteerde de ‘Evaluatiecommissie Bouwproces Stedelijk Museum Amsterdam’ haar eindrapport ‘Hang naar verstilling, Drang naar spektakel’. Voorzitter Wim Deetman vormde samen met de Delftse hoogleraren Ernst ten Heuvelhof en Hans Wamelink de onafhankelijke evaluatiecommissie. Lysias was secretaris van deze commissie.

De commissie concludeert in haar eindrapport dat het nieuwe Stedelijk Museum aansluit bij de geformuleerde ambities en voldoet aan de gestelde (kwaliteits)eisen. De realisatie van het nieuwe Stedelijk Museum:

  • nam 23 jaar in beslag en de bouwtijd verdubbelde;
  • viel netto € 15,3 miljoen (13%) hoger uit dan geraamd bij de bouwstart in 2007;
  • zorgde ervoor dat het museumgebouw aan de Paulus Potterstraat met ruim achtenhalf jaar ‘onnodig lang’ gesloten was en dat had nadelige effecten.

Het eindrapport biedt een feitelijke, chronologische beschrijving van het bouwproces, mede in relatie tot exploitatie, beheer en onderhoud van het museum, en gaat in op de doorlooptijd van het bouwproces. De commissie formuleert in het eindrapport de conclusies en aanbevelingen, gericht op het trekken van lessen voor toekomstige bouwprocessen.

Hang_naar_verstilling_-_Drang_naar_spektakel_8_nov__2013

Share:

Clemens Sengers

Adviseur

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024