Terug

29/09/2016

Evaluatie Onderzoeksraad voor Veiligheid

Als zich een ongeval of ramp voordoet, onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid hoe dat heeft kunnen gebeuren, met als doel daar lessen uit te trekken. Zo draagt de Onderzoeksraad bij aan het verbeteren van de veiligheid in Nederland. Lysias heeft in 2013 – net als in 2008 – de doelmatigheid en doeltreffendheid van de OVV geëvalueerd. Een commissie, ingesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie en de Onderzoeksraad met Marjanne Sint als voorzitter, fungeerde als inhoudelijk opdrachtgever van Lysias.

Typerend voor onze aanpak was:

  • Combinatie van generieke beeldvorming (een beeld van de organisatie als geheel) en een specifieke benadering: onderzoek naar vijftien casussen;
  • Een vooraf opgesteld evaluatiekader waarin alle begrippen zijn gedefinieerd
  • Intensieve samenwerking met medewerkers van de onderzoeksraad
  • Stevige rol voor evaluatiecommissie: die bepaalde de opzet, toetste tijdens het onderzoek en achteraf of de evaluatie conform deze opzet is uitgevoerd en bewaakte de kwaliteit van de evaluatie.
  • De evaluatie sluit aan bij de organisatieontwikkeling van de Onderzoeksraad en biedt perspectief.

Conclusies en aanbevelingen uit het evaluatierapport

Op basis van de evaluatie concludeerde de evaluatiecommissie dat de Onderzoeksraad zich na 2009 verder heeft geprofessionaliseerd en dat aannemelijk is dat de onderzoeken van de Onderzoeksraad bijdragen aan veiligheidswinst. De evaluatiecommissie stelt dus vast dat de Onderzoeksraad doeltreffend opereert. Het overgrote deel van de capaciteit van de Onderzoeksraad wordt ingezet voor onderzoeken en dat de Onderzoeksraad, die daarmee op hoofdlijnen doelmatig opereert.

Het evaluatierapport is aangeboden aan de Onderzoeksraad, de minister van V&J en de Tweede Kamer. De evaluatiecommissie deed op basis van onze rapportage vier aanbevelingen die door de Onderzoeksraad zijn overgenomen. Uit de evaluatie is gebleken dat er aanleiding was om de Rijkswet op verschillende onderdelen te wijzigen. Dat is gebeurd: zo is de wettelijke onderzoeksbeperking voor het doen van onderzoek naar openbare orde voorvallen opgeheven.

 

rapport Evaluatie Onderzoeksraad voor Veiligheid

Share:

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024