Terug

23/10/2017

Evaluatie ICT-project Shared Service Centrum

Onlangs evalueerde Lysias een ICT-project van het Shared Service Centrum (SSC) van Kampen, Overijssel en Zwolle. Dat project is problematisch verlopen: het duurde langer, werd (veel) duurder en er was sprake van stevige performanceproblemen. Het onderzoek was gericht op het formuleren van lessen voor de toekomst.

Een belangrijke les gaat over de context waarin het project werd uitgevoerd, namelijk een SSC waar de druk om te presteren en kosten te besparen, stevig was. We constateerden een gebrek aan aandacht en sturing door het management van het SSC, mede veroorzaakt door de parallelle opgave om de nog jonge SSC-organisatie verder te brengen. De les die we formuleerden, is dan ook om rekening te houden met de ontwikkelfase van de organisatie. Een les die niet alleen voor dit project en dit SSC geldt, maar voor vele SSC’s: onrealistische verwachtingen over de prestaties leveren een risico op.

Typisch Lysias is om goed te kijken naar de context van een project en om perspectief te bieden. Dat doen we door duidelijke lessen te formuleren die breder toepasbaar zijn.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024