Terug

20/02/2024

Evaluatie Roadmap Vogelgriep

Evaluatie Roadmap strategische aanpak vogelgriep in opdracht van het ministerie van LNV februari 2023  

Het ministerie van LNV, AVINED en de Dierenbescherming hebben in 2018 gezamenlijk een plan van aanpak gepresenteerd voor de aanpak van vogelgriep, genaamd ‘Roadmap strategische aanpak vogelgriep’. Dit plan van aanpak heeft als doel het verkleinen van de risico’s op uitbraken van HPAI (hoog-pathogene aviaire influenza/vogelgriep) en de nadelige gevolgen hiervan. De Roadmap werd in december 2018 opgeleverd.  

Vanaf 2019 is aan de hand van de Roadmap door de partijen gewerkt aan de uitvoering van de aanbevelingen voor de korte- en de lange termijn. Sindsdien is er veel gebeurd; een groot aantal van de 28 aanbevelingen heeft opvolging gekregen.  

Om te leren van het proces en de inhoudelijke uitvoering van de Roadmap is door partijen onder begeleiding van Lysias Advies een evaluatie uitgevoerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn in een rapportage weergegeven die op 6 juli 2023 naar de Tweede Kamer is gestuurd (TK 28807/291). 

 

Rapport Evaluatie Roadmap Vogelgriep

Share:

Bibian Bevers

Adviseur

Ferdinand Strijthagen

Adviseur

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024