Terug

11/01/2024

Evaluatie subsidieregeling van BZK voor de Thorbecke leerstoel

Meerwaarde Thorbecke leerstoel voor decentrale overheden

In 1987 schonk het Ministerie van Binnenlandse zaken de Thorbecke leerstoel aan de VNG ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. De leerstoel is opgericht voor het geven en stimuleren van onderwijs en het doen van wetenschappelijk onderwijs op het gebied van het decentraal bestuur als politiek, bestuurlijk en juridisch systeem. De leerstoel werkt vanuit de Universiteit Leiden. 

 In 2018 evalueerde Lysias deze subsidieregeling ook al. De aanbevelingen van toen zijn allemaal opgevolgd. 

 De evaluatie van 2023 was wederom zeer positief. De leerstoel levert, door de synergie tussen de betreffende vakgroep van de Universiteit en de leerstoel, aanzienlijk meer resultaat dan op basis van het subsidiebedrag kan worden verwacht. Het aantal studenten, het aantal lesuren en het aantal onderzoeken en adviezen is ongeveer het dubbele van wat mag worden verwacht van de leerstoel. Daarnaast levert de leerstoel een aanzienlijke bijdrage aan het publieke debat over het decentrale bestuur via o.a. een column in Binnenlands Bestuur. Daarnaast waren ook de praktische adviezen en oplossingen in de coronacrisis voor BZK van groot belang; bijvoorbeeld in de vorm van noodwetgeving rond formele besluitvorming in digitale raadsvergaderingen (later geformaliseerd in definitieve wetgeving). 

 

Share:

Jos Poeder

Adviseur

George Postma

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024