Terug

08/03/2024

Evaluatie van de Algemene Subsidieverordening en de Algemene bijdrageverordening van de provincie Noord-Brabant

Lysias heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant haar Algemene Subsidieverordening en Algemene bijdrageverordening geëvalueerd. Wij hebben gekeken naar zowel de juridische kaders als naar doelmatigheid.

 De provincie Noord-Brabant heeft verschillende beleidsdoelen. De provincie kan subsidies en bijdragen verstrekken om de verschillende doelen te bereiken. En om te zorgen dat de provincie deze subsidies en bijdragen rechtmatig en doelmatig verstrekt, hebben Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten algemene regels opgesteld, onder meer in de Algemene subsidieverordening en in de Algemene bijdrageverordening.

In de evaluatie hebben Catheel Pino, Ilse Wesseling, Bibian Bevers en Jeroen Schutz hoofdzakelijk naar twee zaken gekeken:

  1. Juridische kaders: hoe worden de regels in juridisch opzicht ervaren en beoordeeld?
  2. Doelmatigheid: zijn de subsidie- en bijdrageprocedures zo efficiënt mogelijk ingericht, voor zowel de aanvragers en ontvangers als de provincie?

 

In algemene zin heeft Lysias geconcludeerd, dat de regels en procedures van de provincie goed functioneren. In juridisch opzicht worden de regels, met uitzondering van enkele aandachtspunten, positief ervaren en beoordeeld: zij zijn duidelijk, rechtmatig en onderling consistent. De procedures zijn efficiënt ingericht. We hebben daarom aangegeven dat de onze conclusies moeten worden gezien in het licht van continue doorontwikkeling en niet zozeer als herstel van grote knelpunten. Het team is in de uitvoering benaderbaar en denkt goed mee; zowel met beleidsprogramma’s als met (potentiële) ontvangers. Zeker in het licht van uitdagingen in de uitvoering door de overheid die Lysias landelijk ziet, is dat prijzenswaardig. De goede samenwerking tussen ‘beleid’ en ‘uitvoering’, van het opstellen van een regeling tot het vaststellen van een subsidie/bijdrage, is daar zeker een succesfactor in.

 

Het volledige rapport is hieronder te downloaden.

 

Bent u ook benieuwd naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de Algemene subsidieverordening van uw provincie of gemeente? Neem dan vooral contact op met Catheel Pino, zij denkt graag met u mee!

Evaluatie Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Share:

Ilse Wesseling

Adviseur

Bibian Bevers

Adviseur

Jeroen Schutz

Associé

Catheel Pino

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024