Terug

18/06/2020

Excellente commissieondersteuning van Adviescollege Stikstofproblematiek

De afgelopen elf maanden heeft het team van Lysias Advies, bestaande uit Carla de Rie, Piet Vriend, Magdeleen Sturm en Yoram Poot de rol van secretaris vervuld van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Op maandag 8 juni – na de perspresentatie in Nieuwspoort – overhandigde de voorzitter van het Adviescollege Johan Remkes het eindadvies ‘Niet alles kan overal’ aan minister Carola Schouten van LNV.

Carla de Rie: “Stikstof was bij de start van deze opdracht voor ons een nieuw onderwerp, waar we ons heel snel in hebben verdiept. Je moet de inhoud wel snappen om gesprekspartner te kunnen zijn van de voorzitter en de leden van het Adviescollege en om de adviezen te kunnen opstellen.” Het Adviescollege bestond – naast de voorzitter – uit negen leden, met uiteenlopende achtergronden. Gezien de breedte van het stikstofvraagstuk en de verschillende en uiteenlopende belangen van sectoren die geraakt worden door de stikstofcrisis, was het Adviescollege bewust zo breed samengesteld. “Als secretaris zien we het als onze verantwoordelijkheid dat elk commissielid haar of zijn inbreng terugziet in tussentijdse notities en in de adviezen.”

Strakke procesplanning
Stikstof, een politiek gevoelig onderwerp dat maandenlang veel aandacht kreeg in de media. In deze dynamische context heeft het Adviescollege – op basis van een strak uitgelijnde procesplanning – in de afgelopen elf maanden vier adviezen uitgebracht. Door de coronacrisis was er vanaf half maart – heel begrijpelijk – minder aandacht voor de stikstofproblematiek, en kwam de planning van de werkzaamheden van het Adviescollege onder druk te staan. Carla de Rie: “Alle zorgvuldig geplande fysieke bijeenkomsten moesten worden geannuleerd. We hebben gelukkig snel kunnen schakelen en verschillende consultaties schriftelijk georganiseerd. Daarbij zijn partijen in de gelegenheid gesteld om te reageren op elkaars inbreng. Daarnaast zijn (deels via de videoverbinding) verdiepende gesprekken gevoerd. We hebben gezamenlijk de schouders eronder gezet en uiteindelijk met een week vertraging het eindadvies opgeleverd.

Teamprestatie op topniveau
De Lysianen kunnen zeggen dat zij inmiddels van de hoed en de rand weten. “We hebben kunnen bijdragen aan oplossingen voor een relevant maatschappelijk vraagstuk. Daarnaast hebben we veel waardering gekregen van de voorzitter en de commissieleden. Het was een teamprestatie op topniveau.” Zo nam Piet Vriend onder andere het voortouw voor de totstandkoming van het advies voor de luchtvaartsector en ploos Yoram Poot, adviseur en historicus, met veel plezier en geestdrift de voorgeschiedenis uit en was hij, onder leiding van Magdeleen Sturm, de penvoerder van de beleidsreconstructie.

Het Adviescollege Stikstofproblematiek over Lysias
Johan Remkes: De collegeleden hebben heel belangrijke bijdragen geleverd aan de vier adviezen. Lysias heeft ervoor gezorgd dat op basis van deze bijdragen – steeds onder hoge tijdsdruk – samenhangende adviesrapporten zijn opgesteld. Lysias heeft steeds op tijd geleverd en heeft ook nog heel goede kwaliteit geleverd. Als iemand mij zou vragen “ken je Lysias?”, dan zeg ik “neem Lysias!”

Eén van de leden van het Adviescollege: “Ik denk niet dat er een ander bureau is, dat deze opdracht op deze wijze had kunnen uitvoeren.”

Het rapport van het Adviescollege is naast dit bericht als download beschikbaar.

Meer lezen over het Adviescollege? ‘Niet alles kan overal’

Niet alles kan overal

Share:

Yoram Poot

Adviseur

Carla de Rie

Partner

Meer inzichten

Lysias’ 40ste commissie!
De Commissie van Deskundigen Hervormingsagenda Jeugd
24/05/2024
Wmo Wormerland
Evaluatie uitvoering Wmo gemeente Wormerland
14/05/2024
Lysias werkt aan gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag
Naar een visie voor het overgangsgebied
30/04/2024