Terug

11/02/2020

Excellente ondersteuning en samenwerking in Zuid-Holland-Zuid

It takes a village to raise a child, luidt het spreekwoord. Voor het transformeren van de jeugdzorg geldt dat net zo goed: alleen samen krijg je verandering voor elkaar. In de regio Zuid-Holland-Zuid stelden gemeenten een aanjaagteam ‘Omdenken Jeugdhulp’ in . Ze vroegen Lysias dat aanjaagteam te ondersteunen. Marcel en Anja helpen mee een vernieuwende aanpak op te stellen en uit te voeren.

De gemeenten in Zuid-Holland-Zuid geven meer geld uit aan jeugdzorg dan zij van de Rijksoverheid krijgen. Miljoenen meer. Rond de zomer van 2019 heeft het bestuur van de regio daarom besloten een groot aantal maatregelen te nemen die de transformatie moeten versnellen en de grip op de kosten moeten vergroten. Het pakket is veelomvattend: het gaat over de visie op Jeugdhulp, hoe men kijkt naar het gedrag van jeugdigen en gezinnen en wat gezien wordt als ‘normaal’. Het gaat over anders leren denken en handelen met elkaar, over houding en gedrag. En het gaat over het systeem van inkoop, zorgbepaling en financiering. De regio gaat ook de maatschappelijke discussie aan: wat is de verantwoordelijkheid van de overheid bij preventie, zorg en ondersteuning, en waar moet de overheid de verantwoordelijkheid aan andere partijen laten?

De sleutel = samenwerking
Samenwerking vormt het sleutelwoord in de aanpak: jeugdigen, gezinnen, jeugdprofessionals, aanbieders, partners in veiligheids, verwijzers en onderwijs staan samen aan de lat. Bij de uitvoering van het pakket van maatregelen moet iedere partij zijn rol nemen. Een deel van de maatregelen vraagt om lokale actie van gemeenten, een deel vraagt om regionale besluitvorming, een deel om inzet van aanbieders en weer een ander deel van de maatregelen staan jeugdprofessionals aan de lat.

Echt typisch Lysias…
Om te zorgen dat al die acties ook echt worden uitgevoerd, is er een aanjaagteam, bestaande uit bestuurders en professionals van gemeenten, de regionale serviceorganisatie en de stichting jeugdteams. Marcel Benard en Anja Ahmic van Lysias denken mee en ondersteunen de uitvoering van al die acties. In de afgelopen maanden hebben alle partijen samen een plan gemaakt, waarin het gaat om actie én reflectie. En ondertussen zijn gemeenten en professionals aan de slag gegaan om maatregelen in gang te zetten. Lysias bewaakt de samenhang en houdt de vaart erin.

Opmaat voor een regionale leer- en ontwikkelagenda
Zo hebben gemeenten met behulp van een dashboard een analyse gemaakt van de Jeugdhulp in hun gemeente. Op basis hiervan delen gemeenten met elkaar wat de belangrijkste lessen en inzichten zijn, welke thema’s prioriteit hebben en wat wel en niet werkt. Deze uitwisseling vormt de opmaat voor een regionale leer- en ontwikkelagenda, met als doel om op korte termijn resultaten te boeken. Niet alleen praten over de transformatie Jeugd, maar het ook samen doen.

Share:

Marcel Benard

Partner en algemeen directeur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024