Terug

25/05/2018

Friesch Dagblad: Hoe krijg je vluchtelingen uit de bijstand?

Maarten van Ooijen onderzocht wat echt werkt bij arbeidsparticipatie van statushouders. Lees meer over dit onderwerp in het aan de rechterzijde staande artikel van het Friesch Dagblad.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op: 033 – 46 470 70 of info@lysias.wp-backup.nl.

 

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024