Terug

14/07/2023

Gaan voor GEUS!

De Veluwse enclave GEUS (Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld) ligt als een woon- en landbouwenclave in het natura-2000 gebied van de Veluwe. De landbouw draait met name om veeteelt. 30% van de intensieve kalverhouderijen in Nederland bevindt zich in dit relatief kleine gebied.

Vraagstukken t.a.v. stikstof, landbouwtransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel komen hier samen. Ook de woningbouwopgave vraagt ruimte in het gebied. Deze vraagstukken hangen in veel gevallen met elkaar samen en tegelijkertijd is de aanpak verdeeld over diverse strategieën, programma’s en agenda’s. Dit was aanleiding voor de overheden om in 2022 hierover in gesprek te gaan met de samenleving van GEUS via een Living Lab proces.

Begin 2023 wilden de overheden (provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ermelo en Nunspeet) de volgende stap zetten. Er was behoefte aan een gestructureerde planmatige aanpak, om te komen tot een gebiedsplan voor GEUS. Deze aanpak moest voortbouwen op de resultaten van het Living Lab. Lysias heeft in het kader van een pre-verkenning gesprekken gevoerd met alle partijen en in nauwe samenspraak met het programmateam bestaande uit alle overheidspartijen een intentieovereenkomst tussen de overheidspartijen en een startnotitie voor de uitvoering van de volgende fase opgesteld. Begin 2024 moet deze verkenningsfase leiden tot een plan op hoofdlijnen, een ontwikkelstrategie en een samenwerkingsovereenkomst. Startnotitie en intentieovereenkomst zijn door alle partijen vastgesteld en de verkenningsfase is gestart.

Lysias verzorgt tot eind van 2023 het programmamanagement. De bedoeling is dat er daarna een programmamanager vanuit een van de betrokken partijen het overneemt.

LivingLab Gaan Voor Geus Startnotitie digitaal

Share:

Eva Hillen

Adviseur

Rob Tutert

Associé

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024