Terug

26/06/2018

Geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit

Voor die vraag ziet het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland zich gesteld. Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een landelijk dekkend netwerk van RIEC’s ingericht om gemeenten en andere partners te ondersteunen bij een geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. Speciale aandacht is er voor datgene wat het openbaar bestuur kan doen aan de aanpak van zaken als hennepteelt, mensenhandel, fraude en witwassen.

Het RIEC Oost-Nederland heeft met 81 gemeenten het grootste werkgebied van de 10 RIEC’s. En dat stelt vragen aan de manier waarop de organisatie wordt ingericht en hoe afstemming met stakeholders plaatsvindt. Het RIEC Oost-Nederland heeft Lysias gevraagd om samen met de organisatie een plan op te stellen voor de organisatieontwikkeling de komende drie jaar. Met als doel een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te realiseren.

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024