Terug

26/06/2018

Geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit

Voor die vraag ziet het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland zich gesteld. Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een landelijk dekkend netwerk van RIEC’s ingericht om gemeenten en andere partners te ondersteunen bij een geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. Speciale aandacht is er voor datgene wat het openbaar bestuur kan doen aan de aanpak van zaken als hennepteelt, mensenhandel, fraude en witwassen.

Het RIEC Oost-Nederland heeft met 81 gemeenten het grootste werkgebied van de 10 RIEC’s. En dat stelt vragen aan de manier waarop de organisatie wordt ingericht en hoe afstemming met stakeholders plaatsvindt. Het RIEC Oost-Nederland heeft Lysias gevraagd om samen met de organisatie een plan op te stellen voor de organisatieontwikkeling de komende drie jaar. Met als doel een zo groot mogelijke toegevoegde waarde te realiseren.

Share:

Meer inzichten

Evaluatie alumni-instrument mbo scholen
Het echte studiesucces
27/09/2023
De betekenis van ‘kwaliteit van dienstverlening’ aan de gemeentebalie
Onderzoek voor- en achter de balie in Haarlem
26/09/2023
Mooie resultaten bij teamontwikkeling VNG
Versterken van het projectteam Kinderopvang
24/07/2023