Terug

07/06/2018

Gemeente Alphen aan den Rijn wint Wilbert van Seggelen Award

De gemeente Alphen aan de Rijn heeft met “Kaders voor het uitvoeringsplan herinrichting maatschappelijk domein” de Wilbert van Seggelen-Award gewonnen voor vernieuwend, gedurfd en praktisch verbonden beleid. De Award is op 15 oktober 2015 namens de jury, waarvan Wim Deetman de voorzitter was, uitgereikt door Hilde Lamers. De Wilbert van Seggelen-Award werd uitgereikt tijdens het derde lustrum van Lysias Consulting Group, initiatiefnemer voor de Award.

Alphen aan den Rijn vooruitstrevend en verbonden

De gemeente gaat in een goed uitgewerkt proces met de partners van project- naar effectsubsidiëring. De gemeente stimuleert partners in de verschillende sectoren om over de grenzen heen te kijken en samen te werken. De jury is onder de indruk van de vooruitstrevende aanpak die breekt met oude systemen en getuigt van lef. De gemeente geeft ruimte en vertrouwen aan maatschappelijke partners.

Wilbert van Seggelen-Award

Lysias nam het initiatief voor deze Award als eerbetoon aan Wilbert van Seggelen. Van Seggelen was partner en senior adviseur bij het Amersfoortse adviesbureau. Hij verbond in zijn advieswerk innovativiteit en degelijkheid. Hij overleed in 2012.

De eerst volgende Wilbert van Seggelen-Award wordt in 2018 uitgereikt.

De acht inzendingen zijn:

  • GGD West Brabant: “Passievol met Pensioen’ en ‘Gezonde Cultuur van Vitale Ouderen
  • GGD West Brabant: “De West Brabantse beweging in ‘Nieuw Zeggenschap”
  • Youké, sterke jeugd: “Ontwikkelsprong”
  • Ministerie BZK: “Pilot publiek-private samenwerking ten behoeve van leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden”
  • Gemeente Deventer: “Visie leefomgeving, de openbare ruimte in Deventer”
  • Gemeente Bunnik: Vernieuwing samenwerking in planning en control
  • G7, Strategische agenda: “Van Lauwerszee tot Dollard tou”
  • Gemeente Alphen aan den Rijn: “Kaders voor het uitvoeringsplan herinrichting maatschappelijk domein

Inzendingen van hoog niveau

De jury was onder de indruk van de acht inzendingen. De inzendingen bieden inspiratie en hebben de potentie om succesvol te zijn. Alle deelnemers streven naar integraliteit op inhoud en intensieve samenwerking met partners (maatschappelijke partners, overheden, burgers en bedrijven). Ook tonen alle inzenders lef, ambitie en doorzettingskracht als het gaat om het realiseren van vernieuwing. De ontwikkelingen in het sociaal-maatschappelijk domein vormen een belangrijke trigger.

Share:

Meer inzichten

Doorontwikkeling RUD Limburg-Noord
Uitvoering plan van aanpak
01/03/2024
Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024