Terug

19/01/2023

Gemeenten aan zet!

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. Hun missie is een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. 113 is ervan overtuigd dat er jaarlijks honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd.

Lysias begeleidde de kwartiermakers van 113 bij het ontwikkelen van een landelijke aanpak voor suïcidepreventie met een centrale rol voor gemeenten. Met deze aanpak anticipeert 113 op de aanpassing van de Wet publieke gezondheid waarmee gemeenten een centrale rol krijgen bij suïcidepreventie in hun eigen werkgebied en 113 dé kennispartner voor gemeenten is.

Meer weten over toekomstbestendig organiseren? Ferdinand Strijthagen en Frank Burkels gaan graag met je in gesprek!

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024