Terug

05/04/2019

Gezamenlijk bouwen aan de nieuwe gemeente Eemsdelta

Eemsdelta is de naam van de nieuwe gemeente die per 1 januari 2021 ontstaat na de herindeling van Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Lysias verzorgt de projectleiding van deze herindeling. Een proces waarin alles samenkomt: van het wetgevingsproces, tot het bouwen van de nieuwe organisatie en de ontwikkeling van medewerkers, leiderschap, samenwerking, organisatie en besturing.

Complexe maatschappelijke vraagstukken houden de huidige drie gemeenten dagelijks bezig. De nadelige gevolgen van de gaswinning tekenen de regio. De regio heeft een zwakke sociaaleconomische positie. Daarnaast zorgen de demografische veranderingen (jongeren die wegtrekken uit de regio en het aantal inwoners dat structureel daalt) voor grote uitdagingen. Eemsdelta is als nieuwe gemeente beter in staat zich krachtig te positioneren en deze vraagstukken op te pakken.

In de afgelopen periode voerde Lysias de verkenning uit naar de bestuurlijke toekomst van deze drie gemeenten. Lysias was penvoerder van de strategische agenda ‘De poort van Eems en Dollard’ (okt. 2017) en van het plan van aanpak voor de herindeling van deze gemeenten (juli 2018). In augustus 2018 is Lysias als projectleider van start gegaan met de verdere voorbereiding van de herindeling.

In het herindelingstraject komt alles samen. In het wettelijk spoor onderbouwen we in het herindelingsadvies de meerwaarde van deze herindeling. In het fusiespoor werken we zowel aan het bouwen van één nieuwe organisatie, als aan werkwijzen die ervoor zorgen dat de nieuwe gemeente is toegerust voor het adequaat aanpakken van de genoemde maatschappelijke vraagstukken. In het veranderspoor werken we aan de ontwikkeling van medewerkers, leiderschap, samenwerking, organisatie en besturing.

Typisch Lysias

Frank Burkels en Carla de Rie geven als team invulling aan de rol van projectleider. Dit team combineert de kennis en ervaring om deze herindeling in goede banen te leiden.

  • We zijn goed thuis in de inhoudelijke vraagstukken waarvoor de toekomstige gemeente Eemsdelta zich gesteld ziet.
  • Lysias is een vertrouwd gezicht binnen de drie gemeenten en breder in Groningen.
  • We beschikken over brede ervaring met toekomstbestendig organiseren; vanuit de toekomst gezamenlijk werken aan vernieuwing, passend bij de opgaven waarvoor de organisatie staat.
  • Een herindeling is een veelomvattend proces. We organiseren dat strak en zorgvuldig en managen voortdurend de verwachtingen.

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024