Terug

04/07/2023

Handboek integriteit helpt politieke ambtsdragers

Catheel Pino en Rosaline Kalf hebben in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handboek opgesteld met de belangrijkste informatie over integriteit. Het handboek is gericht op politieke ambtsdragers (burgemeesters, wethouders, raadsleden) van decentrale overheden.

Reden om nu een handboek op te stellen, is dat het ontbrak aan overzicht door het vele materiaal en dat het voor de doelgroep ingewikkeld was om de juiste informatie te vinden. De afgelopen jaren was door het ministerie van BZK en andere partijen hard gewerkt aan een handleidingen, handboeken en ander ondersteunend materiaal op het gebied van de integriteit van decentrale overheden. Dit handboek maakt de regels en procedures over integriteit inzichtelijk en gemakkelijk vindbaar door alle informatie samen te brengen.

In het handboek is de informatie opgedeeld in drie categorieën: 1. Werving, selectie en screening, 2. Integriteitsnormen (zoals verboden handelingen en nevenfuncties) en 3. Integriteitsschendingen en -onderzoek. Daarnaast zijn verschillende praktische handreikingen bijgevoegd, zoals dilemmakaarten en model gedragscodes.

Minister Hanke Bruins Slot: ‘Een integer bestuur is iets waar we met z’n allen elke dag hard aan werken. Integriteit is een houding en een kwaliteit die je kunt blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door vaker in gesprek te gaan over het onderwerp. Dit handboek biedt daarbij een overzicht met verschillende ondersteunende instrumenten, die dit gesprek over integriteit in de praktijk kunnen stimuleren’.

Deze eerste versie van het handboek is tot stand gekomen in samenwerking met een begeleidingscommissie onder leiding van burgemeester Gerdo van Grootheest en vertegenwoordigers van beroeps- en belangenverenigingen van het decentraal bestuur.

Het handboek is hier te vinden.

Handboek integriteit

Share:

Rosaline Kalf

Adviseur

Catheel Pino

Adviseur

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024