Terug

27/02/2023

Het Arsenaal: ‘inloopspreekuren druk bezocht’

‘Er zijn zoveel mensen die concrete ideeën hebben voor de herbestemming van het Arsenaal’ aldus collega Lisan Beune. Ze deed samen met Yoram Poot en Jacco van Gastel onderzoek naar de toekomst van dit markante historische gebouw in Woudrichem. Via inloopspreekuren werden ideeën over deze toekomst verzameld.

We hebben van het Visserijmuseum, dat eigenaar is van het Arsenaal, de opdracht gekregen een onderzoek in te stellen naar mogelijke bestemmingen voor dit historische pand. Het belang hiervan is groot. Binnen Woudrichem is het een onderwerp waar veel over gesproken wordt. Het gaat niet alleen om de invulling en bestemming van het gebouw, maar natuurlijk ook over de financiële haalbaarheid daarvan. De gemeente is hierbij een belangrijke gesprekspartner.

Om iedereen de mogelijkheid te bieden mee te denken, besloten we twee dagen te organiseren in het Arsenaal waarvoor we gericht de lijst met geselecteerde personen uitnodigde om met ons in gesprek te gaan. Op beide dagen (25 juli en 17 augustus 2022) was er tevens de mogelijkheid om tussen 15.00 en 17.00 uur binnen te lopen.

Voor deze zogenaamde “inloopspreekuren” is aandacht gevraagd via lokale media (link: https://www.ad.nl/rivierenland/inloopspreekuur-over-toekomst-historisch-pand-het-arsenaal-iedereen-wil-er-wel-wat-mee~a9c08e50/), waaruit tientallen aanvullende gesprekken volgden. Dat bleek dus een succesvolle aanpak omdat daaruit ook de grote belangstelling voor het pand bleek.

In een plan van aanpak hebben de adviseurs van Lysias vervolgens alle wensen en behoeften op een rij gezet en een scenario voor een bezoekerscentrum in Woudrichem geschetst. Het scenario bevat belangrijke uitgangspunten en voorwaarden voor succes waar het Visserijmuseum nu mee aan de slag is gegaan.

Wil je meer weten over de mogelijkheden bij het herbestemmen van cultureel erfgoed? Je kunt contact opnemen met onze adviseurs Lisan Beune, Yoram Poot en Jacco van Gastel!

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024