Terug

05/07/2022

Het college in Enkhuizen op maat adviseren

Collega Piet Vriend blikt terug op het afgelopen jaar, waarin hij als bestuurlijk adviseur het college van Enkhuizen in een roerige tijd heeft ondersteund. “Ik heb de wethouder kunnen adviseren en assisteren; mijn focus lag op een aantal ruimtelijke projecten. Daarnaast verzorgde ik de voorbereiding van commissie- en raadsvergaderingen.” De opdracht liep van mei 2021 tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. 

 

Aanleiding en opdracht 

In het voorjaar van 2021 ging het college in Enkhuizen van drie naar twee wethouders, nadat een wethouder had besloten zijn functie neer te leggen. Doordat er werd gewerkt met een zogeheten raadsbreed akkoord – en dus geen coalitieakkoord – en wethouders die van buiten de eigen gemeente kwamen, was het niet eenvoudig om de vrijgevallen wethouderspost in te vullen. Enkhuizen maakte de keuze om de portefeuille te verdelen en ondersteuning te zoeken om te hoog oplopende werkdruk in het college te voorkomen.  

“De oorspronkelijke vraag was om de wethouder die het gehele ruimtelijke domein had overgenomen, te ondersteunen”, vertelt Piet. In de loop van de opdracht wijzigde de invulling meer naar de rol van een bestuurlijk adviseur, die optreedt namens het college en de verbinder is/verbindingen legt tussen het college en de organisatie. “Het grote voordeel hiervan was dat ik goed wist wat er speelde en wat het college wilde bereiken. Bovendien had ik – in tegenstelling tot de wethouder – de ruimte om me in een aantal onderwerpen vast te bijten en een actieve sparringpartner te zijn voor de lijnmanagers en de projectleiders.” Hierdoor verbeterde de kwaliteit van de voorstellen en hebben we een aantal mooie stappen kunnen zetten op complexe dossiers zoals parkeren en wonen.

Uitgebreide annotaties

Een ander belangrijk onderdeel van de opdracht was het voorbereiden van commissie- en raadsvergaderingen. “Ik maakte uitgebreide annotaties voor de wethouder. Ik vatte de voorstellen samen, stemde af met de projectleiders wat de belangrijkste punten voor de beraadslaging waren en zag toe op de beantwoording van raadsvragen en -instrumenten.” Het doel was om de wethouder zo goed en efficiënt mogelijk voor te bereiden op de vergaderingen. 

“Ik kijk terug op een jaar waarin ik veel geleerd heb over het reilen en zeilen van een gemeentelijke organisatie en het samenspel tussen bestuur en (de ambtelijk gefuseerde) organisatie en tussen college en raad.” Dankzij de fijne en intensieve samenwerking met o.a. locosecretaris John Dekker en wethouder Esther Heutink heeft Piet veel kennis opgedaan. “Het was fantastisch voor mijn ontwikkeling om een jaar lang intensief mee te draaien met het college van Enkhuizen en de ambtelijke top van de SED-organisatie1.” 

Share:

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024