Terug

12/08/2022

HTRIC: opstarten en doorontwikkelen

Het Health Technology Research and Innovation Cluster (HTRIC) werkt mee aan de toekomst van onze gezondheidszorg. Ze brengt academisch onderzoek, gezondheidstechnologie en klinische praktijk samen en gaat daarmee de uitdagingen aan van het huidige zorgsysteem. Met als ambitie: meer gezonde levensjaren voor de mensen om ons heen.

Met onderzoek werk HTRIC aan nieuwe ontwikkelingen die healthy ageing (gezonder oud worden) stimuleren, verbetering van levenskwaliteit en meer efficiëntie in de gezondheidszorg. HTRIC focust op de hele innovatieketen: van maatschappelijke en klinische vraagstukken tot baanbrekende innovaties en first-in-human application. HTRIC is een samenwerkingsverband tussen UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, NHL Stenden en LIFE Cooperative.

HTRIC wil innovatie versnellen middels een wisselwerking van kennisontwikkeling, gezondheidstechnologie en bedrijfsvoering. Door onderzoekers, bedrijven en externe professionals aan elkaar te koppelen, wil ze technologieën ontwikkelen die ons zorgsysteem transformeren en blijven verbeteren met als einddoel meer gezonde jaren. Dat is waar HTRIC voor staat.

Lysias organiseerde de opstart van HTRIC, richtte de basisorganisatie in, verzorgde het secretariaat, legde de basis voor de samenwerking tussen HTRIC en het noordelijke bedrijfsleven en ontwikkelde de innovatie boosters.

Meer weten over innovatieve vormen van toekomstbestendig organiseren en samenwerken? Frank Burkels, Yoram Poot en Jeroen Schutz gaan graag met je in gesprek.

Share:

Meer inzichten

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio Flevoland | G&V
Bottom-up realiseren van één gezamenlijk beleidsplan
29/02/2024
Outcomesturing voor Nijmegen en ODRN
Lysias maakt toertocht om te komen tot outcomesturing
21/02/2024
Evaluatie Roadmap Vogelgriep
Evaluatie Roadmap strategische aanpak vogelgriep
20/02/2024