Terug

19/03/2024

Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen

Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds

Vanuit Lysias Advies verzorgen we impactonderzoek, staatssteunanalyses en we denken en schrijven strategisch mee aan voorstellen voor het Nationaal Groeifonds. We zijn ook gespecialiseerd in strategieën rond valorisatie en Human Capital en we werken daarin veel samen met regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Juist in die Triple Helix voelen wij ons als een vis in het water, we begrijpen de belangen en ambities, we kennen het beleid en we spreken de verschillende talen.

In de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds waren we zeer nauw betrokken bij het opstellen van het voorstel voor de Einstein Telescope, dat is een geweldige internationale miljardeninvestering die hopelijk in de grensregio van Zuid-Limburg gaat plaatsvinden. Dat wordt een hoogwaardige wetenschappelijke installatie om zwaartekrachtsgolven te meten, in een tunneldriehoek die 200 meter onder grond ligt. Het kabinet heeft uit het Nationaal Groeifonds daarvoor € 912 miljoen beschikbaar gesteld.

Op 15 maart 2024 heeft het kabinet definitief het project POLARIS in het kader van de derde ronde van het Nationaal Groeifonds goedgekeurd. Polaris gaat over complexe micro-elektronische ‘Radio Frequency’ (RF)-systemen voor o.a. MRI-scanners, defensieradars en telecommunicatie en het versnellen van radicale innovaties. Het programma gaat leiden tot economische groei en tot maatschappelijk rendement, een stimulans voor de exportpositie van Nederland, de hightechindustrie en onze nationale veiligheid. Het Nationaal Groeifonds investeert € 101,7 miljoen in dit project. Melvin Könings was zeer nauw betrokken bij het opstellen en onderbouwen van dit voorstel.

Lysias heeft de bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland onderbouwd via vijf redeneerlijnen:

  1. Verdienvermogen (de directe en indirecte economische effecten): investeren in nieuwe RF-technologie levert naar verwachting aanzienlijke omzetgroei op voor vele bedrijven in het ecosysteem en tot behoud en uitbouw van hun marktpositie.
  2. Brede maatschappelijke impact: de ontwikkelingen in POLARIS zullen positieve effecten hebben op de volksgezondheid (onder andere betere MRI-diagnostiek), nationale veiligheid (betere radars), strategische autonomie en klimaat & duurzaamheid (structurele veiligheid van kritische infrastructuur zoals windmolens op zee).
  3. Talentontwikkeling: het ontwikkelen van de volgende generatie ‘technische leiders’, een nieuw onderwijsmodel en gerichte opleiding door samenwerking tussen industrie en kennisinstituten.
  4. Ecosysteem en sleuteltechnologieën: uitgaand van bestaande en goed werkende ecosystemen (zoals Nederland Radarland) koppelt POLARIS verschillende, nu nog los van elkaar opererende, ecosystemen uit professionele marktsegmenten. Dit koppelen van ecosystemen wordt naar verwachting hét innovatiemodel voor de toekomst.
  5. Wetenschappelijke wereldtop: met RF-technologie loopt de Nederlandse wetenschap voorop in de wereld, in het bijzonder op het gebied van analoge en mixed-signal componenten en systemen. POLARIS zorgt ervoor dat deze Nederlandse positie behouden en versterkt wordt.

Dit Groeifondsproject werd ingediend door het Ministerie van Defensie. Thales treedt namens het consortium op als penvoerder; ook nauw betrokken zijn Philips en NXP Semiconductors (wereldleiders in hun eigen vakgebied), de TU’s van Twente, Delft en Eindhoven, onderzoeksinstellingen TNO en CITC en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (in het bijzonder Oost NL en de BOM). Kijk ook de leuke film die we gemaakt hebben.

Share:

Melvin Könings

Associé

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024