Terug

04/07/2019

Innovatie in de landbouw – Flevoland als proeftuin

Flevoland wil voorop blijven lopen op het gebied van voedselproductie. Essentie in die vernieuwing is het vergroten van het adaptievermogen van de Flevolandse agro- en foodsector. De opdracht aan Lysias is het verder uitdenken en opzetten van de agro-innovatiemotor. Met als resultaat: de realisatie van diverse proeftuinen, inclusief afstemming met de initiatiefnemers, kennisinstellingen, overheden en gedeputeerde. Lysias zorgt voor koers, samenhang en integraliteit.

De transitie van de agrofood-sector is een gezamenlijke ambitie van partijen in Flevoland, waarbij niemand de uitgesproken regie heeft. In de onzekerheid van de transitie is er behoefte aan het gezamenlijk onderzoeken van mogelijke richtingen. Samen met de sector moet de Agro Expert Raad (AER) toekomstige ontwikkelingen signaleren, relevante proeftuinen verkennen en informatie delen. Bepalen wat kansrijk is en adviseren waar aan gewerkt moet worden.

Vanuit drie invalshoeken krijgt de koers in Flevoland vorm:

  1. ‘Landbouw meerdere smaken’ betreft een trendbreuk met het verleden, waarbij wordt ingezet op diversificatie als natuurlijke resultante van afscheid nemen van het pure rendementsdenken.
  2. ‘Flevoland als proeftuin’ gaat over het verkorten van de lijn tussen kennis en praktijk. De provincie zet de ‘agro-innovatiemotor’ in voor initiatieven om tot proeftuinen te komen.
  3. ‘Basis op orde’ gaat over het realiseren van optimale condities als de infrastructuur, kennis, netwerk, bodem en water.

Typisch Lysias
Jeroen Schutz vervult vanuit Lysias de rol van procesregisseur. Hij legt de verbinding tussen de buitenwereld en de verschillende afdelingen binnen de provincie en het opgave-gestuurde team, en zorgt daarmee voor integraliteit binnen het landbouwbeleid en de uitvoering van dit beleid. Tevens is Jeroen medeontwerper en secretaris van de Agro Expert Raad voor Flevoland.

Share:

Jeroen Schutz

Associé

Meer inzichten

Balans tussen de drie grote transities op de Noordzee; energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie.
Samen de schouders eronder zetten!
30/11/2023
Doorpakken op wonen en zorg voor ouderen
De tijd van agenderen is voorbij
21/11/2023
Op wezenlijke onderdelen actie nodig voor versterking democratische rechtsorde
Conclusie van de Adviescommissie VWDR
02/11/2023