Terug

25/05/2021

Innovatiefonds Noord-Holland ligt op koers

Bedrijven innoveren volop in de provincie Noord-Holland en het publiek-private Innovatiefonds Noord-Holland biedt een mooie brug tussen ondernemers en kennisinstellingen.
Het INH-fonds is gericht op de zogeheten proof-of-concept fase, waar nieuwe prototypes worden ontworpen en getest. Dat brengt grote risico’s met zich mee, financiering van dergelijke innovatie is vaak lastig. De private financieringsmarkt biedt juist in die kiemfase onvoldoende financiering, het Innovatiefonds biedt uitkomst.

Dit innovatiefonds werd in 2018 opgericht door de Provincie Noord-Holland, UvA Ventures Holding BV, AMC Ventures Holding BV, HvA Ventures Holding BV en Sanquin Innovatie BV. Het publiek-private fonds is nu ruim 2 jaar operationeel. Uit onze evaluatie blijkt dat het fonds effectief en doelmatig is opgezet. Er zijn inmiddels 28 leningen verstrekt in een uitgifte tempo dat iets hoger lag dan voorzien. Het fonds heeft inmiddels voor € 18,5 miljoen aan investeringen gemobiliseerd en ook is er al een bedrag van € 6,7 aan vervolginvesteringen aan de orde.

Ondernemers, kennisinstellingen, intermediaire organisaties en overheden zijn over het algemeen zeer tevreden over het fonds. Het succes van dit fonds heeft ook een keerzijde, de bodem van de fonds-pot komt eerder dan voorzien in zicht. Dat betekent dat de aandeelhouders met urgentie kijken naar het vervolg van het fonds.

De marktontwikkelingen in Noord-Holland zijn in algemene zin zeer gunstig: het ecosysteem en het investeringsklimaat zit in de top van Nederland, het investeringsvolume zit in de lift. Maar de private financiering richt zich wel vooral op de latere innovatie-fases. Publieke financieringsinstrumenten in de vroege ontwikkelfases zijn en blijven hard nodig. Het INH-fonds heeft een duidelijke positie en meerwaarde in het ecosysteem in Noord-Holland.

De samenhang binnen het ecosysteem en tussen de instrumenten van overheden en kennisinstellingen verdient meer aandacht, ook in het licht van de komst van een nieuwe regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor Noord-Holland. Het is verstandig goed te kijken naar de positionering van het INH-fonds richting deze voorgenomen ROM en de onderlinge rol- en taakverdeling duidelijk te borgen.

Adviseurs Melvin Könings (projectleider), Pieter van Eijsden, Roelof Balk en Leonie van der Kruk verzorgden deze evaluatie.

Share:

Meer inzichten

Samenwerken, besturen en toezicht houden
Advies over governance van Verbeter Breda
30/05/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Lysias denkt graag met u mee
10/05/2023
‘Scheiding wordt duur en ingewikkeld’
Onderzoek naar ontvlechten en fuseren/herindelen
03/05/2023