Terug

20/12/2022

Inrichting bureau Wet open overheid gemeente Den Haag

Door de opvolging van de Wet openbaarheid van bestuur door de Wet open overheid ontstond bij de gemeente Den Haag de vraag om een centraal bureau in te richten voor de behandeling van Woo-verzoeken.

Ferdinand Strijthagen heeft als projectleider de inrichting van het Woo-bureau binnen Juridische Zaken van de Dienst Bedrijfsvoering van gemeente Den Haag gerealiseerd.

De Diensten van de gemeente zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken en hebben een belangrijk aandeel daarin. De samenwerking tussen de Diensten en het Woo-bureau en de procedure voor de behandeling van de Woo-verzoeken is tijdens het project geoptimaliseerd met een breed draagvlak onder alle betrokken onderdelen van de gemeente.

Op 1 november 2022 is het Woo-bureau operationeel geworden en inmiddels is de geactualiseerde procedure van kracht.

Wil je meer weten over deze succesvolle invulling van het projectleiderschap voor het Woo-bureau, dan kun je contact opnemen met Ferdinand Strijthagen.

Share:

Ferdinand Strijthagen

Adviseur

Meer inzichten

Samenwerken, besturen en toezicht houden
Advies over governance van Verbeter Breda
30/05/2023
Een blik op sociaal psychologische grondoorzaken van maatschappelijke tegenstellingen
Lysias denkt graag met u mee
10/05/2023
‘Scheiding wordt duur en ingewikkeld’
Onderzoek naar ontvlechten en fuseren/herindelen
03/05/2023