Terug

20/12/2022

Inrichting bureau Wet open overheid gemeente Den Haag

Door de opvolging van de Wet openbaarheid van bestuur door de Wet open overheid ontstond bij de gemeente Den Haag de vraag om een centraal bureau in te richten voor de behandeling van Woo-verzoeken.

Ferdinand Strijthagen heeft als projectleider de inrichting van het Woo-bureau binnen Juridische Zaken van de Dienst Bedrijfsvoering van gemeente Den Haag gerealiseerd.

De Diensten van de gemeente zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken en hebben een belangrijk aandeel daarin. De samenwerking tussen de Diensten en het Woo-bureau en de procedure voor de behandeling van de Woo-verzoeken is tijdens het project geoptimaliseerd met een breed draagvlak onder alle betrokken onderdelen van de gemeente.

Op 1 november 2022 is het Woo-bureau operationeel geworden en inmiddels is de geactualiseerde procedure van kracht.

Wil je meer weten over deze succesvolle invulling van het projectleiderschap voor het Woo-bureau, dan kun je contact opnemen met Ferdinand Strijthagen.

Share:

Ferdinand Strijthagen

Adviseur

Meer inzichten

Door met elkaar in gesprek te gaan komen de achterliggende beweegredenen van medewerkers écht naar boven
Samen leren en opveren
04/12/2023
Balans tussen de drie grote transities op de Noordzee; energietransitie, voedseltransitie en natuurtransitie.
Samen de schouders eronder zetten!
30/11/2023
Doorpakken op wonen en zorg voor ouderen
De tijd van agenderen is voorbij
21/11/2023