Terug

20/03/2019

Inspiratie voor omgaan met tegenstellingen in de samenleving

Gele hesjes, het zwartepietendebat, discussies over de komst van asielzoekers.

In de afgelopen periode sprak Lysias met tientallen vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen in Brabant. Samen met hen zochten we naar het antwoord op de vraag: Wat kunnen gemeenten en provincie concreet doen aan het tegengaan van tegenstellingen in de samenleving? Ons onderzoek laat zien dat gemeenten al veel doen, maar dat er meer mogelijk is. De betrokken partijen beseffen dat dit actuele thema vraagt om verdere uitwerking.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Marcel Benard, Clemens Sengers en Jolien Pil, richtte zich deels op onontgonnen terrein. Gemeenten en provincie hebben het onderwerp nog niet volledig op het netvlies.

Van abstract naar concreet

We slaagden erin een abstract thema als sociale tweedeling te linken aan actuele gebeurtenissen die het openbaar bestuur raken: de manifestatie van de gele hesjes, het debat rondom Zwarte Piet en de discussies rondom de komst van asielzoekers. Zo werd de relevantie van het vraagstuk voor het lokaal bestuur duidelijk.

De uitkomsten van ons onderzoek, inclusief inspirerende voorbeelden, zijn opgetekend in een magazine. De praktijkvoorbeelden in dit magazine laten zien hoe een aantal gemeenten hier al op een aansprekende manier mee bezig is. Van nieuwe manieren van contact leggen met bewoners, tot specifieke aanpakken om achterstanden aan te pakken. Èn hoe lokale bestuurders daaraan bijdragen door leiderschap te tonen in discussies in de samenleving.

Het magazine is hier te downloaden.

Share:

Marcel Benard

Partner en algemeen directeur

Clemens Sengers

Adviseur

Meer inzichten

Versterken van de sociale basis in Fryslân
Op weg naar de meest gezonde regio van Europa
17/06/2024
Naar een toekomstbestendig Amaryllis
Ontwikkeling nieuw organisatiemodel
10/06/2024
Hoe houden gemeenten het sociaal domein betaalbaar?
Onderzoek naar kostenbeheersing in gemeente Oosterhout
30/05/2024