Terug

06/03/2023

Integriteitsonderzoeken werpen licht op de kwestie

De onafhankelijke Integriteitscommissie van het ministerie van Justitie en Veiligheid doet op basis van meldingen onderzoek naar integriteit. Een melding kan gaan over het vermoeden van een misstand, een integriteitsschending of benadeling vanwege een interne klacht of melding. Wij ondersteunen de commissieleden bij het uitvoeren van een aantal onderzoeken.

Integriteitsonderzoeken zijn bedoeld om helderheid te verschaffen, recht te doen aan de situatie en de omgeving te laten leren.

Er gebeuren op het werk weleens dingen die niet helemaal in orde zijn. De beste weg is natuurlijk: oppakken, met elkaar in gesprek gaan en het samen oplossen. Dit gebeurt meestal ook, maar soms komen personen er onderling niet met elkaar uit. Situaties escaleren. De commissie krijgt verschillende meldingen binnen, maar het zijn altijd gevoelige kwesties die in een aantal gevallen zorgvuldig onderzocht moeten worden.

Het onderzoek bestaat uit verschillende stappen. Eerst wordt de melder(s) gehoord. Op basis van dit gesprek besluit de commissie of de melding(en) verder in behandeling wordt genomen. Er wordt een vooronderzoek uitgevoerd, waarna hoorgesprekken worden gevoerd met betrokkenen. De commissie zet de feiten en omstandigheden op een rij en stelt een oordeel op. Beide zaken worden verwerkt in de adviesrapportage en gedeeld met de melder, de direct betrokkenen en het hoogste bevoegd gezag.

In de recent afgesloten CAO Rijk 2022-2024 is overeengekomen dat uiterlijk 1 juli 2023 bij ieder ministerie een externe, onafhankelijke integriteitscommissie aanwezig moet zijn. Lysias denkt graag met departementen mee over hoe zij het beste hier invulling aan kunnen geven.

Meer weten of in gesprek? Je kunt hierover contact zoeken met Rosaline Kalf of Catheel Pino

Share:

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024