Terug

13/07/2023

Klaar voor de toekomst?

De rapportage geeft een analyse van de robuustheid van het Gelders stelsel van omgevingsdiensten en geeft aanbevelingen voor versterking van de robuustheid van de omgevingsdiensten en verbeteringen voor de robuustheid van de samenwerking.   

Het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in Nederland is continu in ontwikkeling en beweging. Het rapport ‘Om de leefomgeving’ van de commissie Van Aartsen heeft geleid tot een Interbestuurlijk Programma (IBP) VTH waarin gewerkt wordt aan verbetering van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Betrokken partijen in Gelderland, de provincie, de zeven omgevingsdiensten én de gemeenten, zijn actief op zoek naar hoe zij het Gelders stelsel kunnen verbeteren en versterken, mede in het licht van Van Aartsen en het IBP. In opdracht van provincie, gemeenten en de omgevingsdiensten hebben wij de volgende vraag onderzocht: In hoeverre is het Gelders stelsel van omgevingsdiensten robuust met het oog op de huidige en toekomstige opgaven? 

Voor dit onderzoek hebben we een analyse gemaakt van de opgaven en hebben we aan de hand van documentenanalyse, gesprekken met betrokken (bestuurlijke) partners en groepssessies met de projectgroep een SWOT-analyse gemaakt van het Gelders stelsel.  Op basis van onze analyses hebben we twee conclusies getrokken over de robuustheid van het Gelders stelsel. 

  1. Het Gelders stelsel heeft in de afgelopen jaren zijn succes bewezen. 
  2. De robuustheid van het Gelders stelsel schiet op een aantal punten tekort. 

 

Daarom hebben we geadviseerd de robuustheid langs twee lijnen te verbeteren, enerzijds door de omgevingsdiensten te versterken en anderzijds door de samenwerking te verstevigen. 

Wil je meer weten over onze aanpak en de rapportage ‘Klaar voor de Toekomst’ kun je contact opnemen met Annemieke van der Zijden, Eva Hillen of Heleen Stigter.

Klaar voor de toekomst

Share:

Annemieke van der Zijden

Adviseur

Eva Hillen

Adviseur

Yoram Poot

Adviseur

Heleen Stigter

Adviseur

Meer inzichten

Lysias Whitepaper Nieuwe Industriepolitiek
staatssteun benutten voor maatschappelijke transities
11/04/2024
Organisatieanalyse Waterschap Zuiderzeeland
Beeld van ‘het nu’ en ‘de toekomst’
04/04/2024
Impactonderzoek, staatssteunanalyses en Nationaal Groeifonds aanvragen
Succesvolle projecten Nationaal Groeifonds
19/03/2024